AKTUALNOŚCI

07.03.2014

Aż 21 proc. zysku z „Czystej Energii"

Piąta subskrypcja produktu inwestycyjnego „Czysta Energia Zysku”, przygotowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., w ciągu 2 lat wypracowała dla klientów zysk w wysokości aż 21,2 proc. Produkt miał formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, a wypłata premii dla klientów była uzależniona od wskaźników giełdowych 5 spółek działających w obszarze ekologicznej energii.

Ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym dostępne było w placówkach BOŚ Banku w okresie od 16 stycznia 2012 r. do 24 lutego 2012 r. Produkt gwarantował klientowi 100 proc. zwrotu zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia, a dzięki wbudowanej opcji autocall umożliwiał wypłatę premii już po pierwszym roku trwania ochrony ubezpieczeniowej. Inwestycja oparta była na koszyku 5 spółek giełdowych: Renewable Energy Corp ASA (REC NO Equity) - spółki wykorzystującej energię słoneczną do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej, Nextera Energy Inc. - lidera w dostarczaniu czystej energii wykorzystującej słońce, wiatr i energię jądrową. W Stanach Zjednoczonych jest ona największym właścicielem i operatorem turbin wiatrowych. Kolejnymi spółkami z koszyka były: Veolia Environnement – światowy dostawca usług komunalnych na rzecz samorządów lokalnych i przedsiębiorstw przemysłowych w czterech uzupełniających się segmentach: gospodarka wodna i ściekowa, gospodarka odpadami, usługi energetyczne i transport, Vestas Wind Systems A/S produkująca turbiny wiatrowe oraz Koninklijke Philips Electronics N.V., jeden z największych producentów elektroniki użytkowej na świecie. 

Warunkiem wypłaty premii było uzyskanie przez akcje wszystkich spółek, w którejkolwiek z dat obserwacji, ceny wyższej bądź równej 101 proc. ich wartości początkowej. Inwestycja wymagała zaangażowania minimum 3 000 zł. Produkt zwolniony był z podatku od dochodów kapitałowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017