O UFK

  • Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „NOBLE IDEAL FUND” opiera się na strategii inwestycyjnej zarządzanej przez Noble Funds TFI S.A.

  • Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „NOBLE IDEAL FUND” inwestuje w następujące instrumenty finansowe:
    • depozyty bankowe (maksymalnie 5% aktywów UFK)
    • jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach funduszy inwestycyjnych: Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

  • Struktura aktywów UFK, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo opisane w Regulaminie UFK

  • Szczegółowe informacje oraz zasady lokowania środków Noble Funds FIO i Noble Funds SFIO zawarte są w prospektach tych Funduszy Inwestycyjnych dostępnych na stronie internetowej www.nobletfi.pl

  • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „NOBLE IDEAL FUND
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017