"Emerytura jest bliżej niż myślisz". - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZE
18.12.2014
"Emerytura jest bliżej niż myślisz"
Cz. 1 Emerytalne dylematy Polaków
Najnowsze badania Grupy Ubezpieczeniowej Europa „Emerytura jest bliżej niż myślisz” z 2014 r. wykazały, że dzisiejsi emeryci nie są zadowoleni ze swojego poziomu życia, a osoby aktywne zawodowo, choć są świadome problemów związanych z przyszłą emeryturą, nie oszczędzają na nią. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem naszych ekspertów z Departamentu Ubezpieczeń Inwestycyjnych, którzy objaśniają, jak obecnie wygląda rynek emerytalny, jak się zmieni, dlaczego warto zabezpieczyć swoją przyszłość i jak to zrobić.


Na podstawie badań przeprowadzonych przez ośrodek IMAS na zlecenie Grupy Europa widać, że aż ¾ emerytów nie jest zadowolonych ze swojego poziomu życia. Środki, które wypłaca ZUS, w większości przypadków nie wystarczają na zaspokojenie potrzeb, ponieważ są to kwoty o wiele niższe niż te, do których przywykli pracując. Sytuacja zmusza 13% z nich do podejmowania dodatkowego zajęcia, aby zapewnić sobie godziwy standard życia. Niemal 47% chętnie dorabiałoby do emerytury, gdyby mieli taką możliwość lub gdyby pozwalał im na to stan zdrowia. 14% przyznaje, że zdarza im się prosić o wsparcie finansowe znajomych, rodzinę lub instytucje charytatywne. Drugie tyle chciałoby prosić o pomoc, ale nie wie, do kogo się zwrócić lub nie pozwala im na to duma. Patrząc wstecz, 13% starałoby się dodatkowo oszczędzać, a aż jedna piąta żałuje, że nie zdecydowała się na życie w innym kraju. Czemu zatem nie zrobili nic, aby nie dopuścić do takiej sytuacji? 1/3 twierdzi, że nie miała wpływu na swoją emeryturę ani szans na jej lepsze zaplanowanie. Blisko połowa uważa, że nie miała możliwości - narzędzi ani środków do oszczędzania, a co trzeci emeryt liczył na emeryturę z ZUS.

Chociaż wzrasta odsetek osób, które mają świadomość istnienia narzędzi, które ułatwiają zabezpieczenie przyszłości, aż 70% aktywnych zawodowo Polaków wciąż nie oszczędza samodzielnie. Prawie 72% z nich chciałoby to robić, ale twierdzi, że nie ma na to środków – jest to słaba wymówka w świetle tego, że nawet minimalne kwoty odkładane regularnie pozwalają na zgromadzenie znacznego kapitału. W naszym społeczeństwie od lat pokutuje błędne przeświadczenie, że aby oszczędzać, trzeba mieć na początek dużą kwotę pieniędzy. Aż jedna piąta osób pytanych w trakcie badania przeprowadzonego przez Grupę Europa w ogóle nie zamierza dodatkowo odkładać, licząc na emeryturę z ZUS i OFE. A czy jest w ogóle na co?

Zdaniem NIK, ze względu na problem deficytu Funduszy Ubezpieczeń Społecznych w dłuższej perspektywie może zabraknąć pieniędzy na wypłatę emerytur. Ma on się pogłębiać mimo przewidywanego zwiększenia wpływów z tytułu składek, a także przenoszenia środków z OFE. Przyczyny są proste. Z jednej strony wydłuża się długość naszego życia, a z drugiej borykamy się z niskim wskaźnikiem urodzeń i emigracją. Z danych Eurostatu wynika, że w ostatnim ćwierćwieczu zmniejszyła się w Polsce liczba dzieci poniżej 15 r.ż. aż o 40%, podczas gdy grupa seniorów pow. 65 r.ż. wzrosła o połowę. W wiek emerytalny wchodzą teraz osoby urodzone podczas wyżu demograficznego po 1945 r. Zjawisko, w którym nieliczne młode pokolenie nie będzie w stanie zapracować na utrzymanie osób starszych, coraz częściej określa się mianem „emerytalnego tsunami”.

Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.
NOTOWANIA

więcej notowań