AKTUALNOŚCI

01.07.2011

Prestiżowy raport Fitch Ratings: spółki GK Europa stabilne

Wiodąca agencja Fitch Ratings nadała w czerwcu 2011 r. spółkom Grupy Kapitałowej Europa międzynarodowy rating Siły Finansowej Ubezpieczyciela (IFS) na poziomie "BB" oraz rating krajowy na poziomie „BBB (pol)". Perspektywy obydwu ratingów określono jako stabilne.

Według raportu Fitch Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. charakteryzują się dobrą kondycją, a wyniki finansowe systematycznie uzyskiwane przez obie spółki zapewniają im stabilność. Eksperci agencji podkreślają, że na pozytywną ocenę obu firm wpływa wysoki poziom kapitałów w odniesieniu do profilu ryzyka spółek, a konsekwentnie realizowana strategia i doświadczony zespół zarządzający gwarantują im rozwój. W opinii agencji Fitch GK Europa w bardzo dobrej kondycji przetrwała ostatni europejski kryzys ekonomiczny, który dotknął także Polskę.

Fitch pozytywnie ocenił zmiany w strukturze własności akcji, która nastąpiła na skutek SPO oraz działań podjętych przez Zarząd spółki TU Europa S.A. w celu zmniejszenia ekspozycji w Getin Noble Banku SA.

GK Europa przechodzi ratingi agencji Fitch od 2007 r. Obiektywna weryfikacja jej kondycji biznesowej, a także obecność TU Europa na Giełdzie Papierów Wartościowych zapewniają Grupie wiarygodność i stawiają w gronie dojrzałych firm, profesjonalnie funkcjonujących na rynku usług finansowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017