Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
24.09.2019
Informacja o ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym EUROPA FUND InSecura Plus/01

Informujemy, że z uwagi na decyzję KNF o cofnięciu Saturn TFI S.A. (dalej TFI) zezwolenia na wykonywanie działalności przez TFI, funduszem inwestycyjnym InSecura Plus FIZ (dalej: FIZ), którego certyfikaty inwestycyjne stanowią aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego EUROPA FUND InSecura Plus/01 (dalej: UFK), obecnie zarządza depozytariusz FIZ, którym jest BNP Paribas Bank Polska S.A.

Depozytariusz nie dokonał wyceny certyfikatów inwestycyjnych FIZ na dni wyceny przypadające w sierpniu oraz we wrześniu 2019 r. Zatem w dniach 30.08.2019 r. oraz 30.09.2019 r. została przyjęta techniczna wycena jednostki uczestnictwa UFK, która jest równa wycenie UFK z dnia 31.07.2019 r. W przypadku, gdy depozytariusz dokona wyceny certyfikatów inwestycyjnych FIZ, skorygujemy wycenę jednostki uczestnictwa UFK.

Dodatkowo zgodnie z art. 68 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu funduszami alternatywnymi, w okresie gdy depozytariusz pełni funkcję reprezentanta funduszu, FIZ nie emituje i nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych (wykup może zostać zrealizowany pod warunkiem, że płynność FIZ na to pozwala).

W związku z powyższymi wyjaśnieniami informujemy, że realizacja dyspozycji całkowitego wykupu do umów ubezpieczenia, w ramach których oferowany był EUROPA FUND InSecura Plus/01 może zostać zawieszona.