AKTUALNOŚCI

25.09.2013

Ubezpieczenie od utraty zysków TU Europa najlepsze dla MSP

Ubezpieczenie od utraty zysków stworzone przez TU Europa znalazło się w rankingu 10 najlepszych ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zestawienie przygotowane przez Gazetę Finansową ukazało się 20 września br. wraz w raportem poświęconym sektorowi MSP w Polsce.

Europa, jako ekspert rynku MSP, została zaproszona do współpracy merytorycznej przy tworzeniu raportu. Gazeta Finansowa opublikowała tekst wiceprezesa Marata Nevretdinova pt. „Trendy produktowe na rynku”, prezentujący najważniejsze tendencje w ubezpieczeniach oferowanych mikrofirmom.  

Ubezpieczenie TU Europa, wyróżnione w rankingu, zapewnia przedsiębiorcom bezpieczeństwo finansowe w przypadku wydarzeń losowych, które narażą ich na stratę dochodu. Różni się ono od funkcjonujących do tej pory na rynku ofert typu business interruption formułą zawieranej umowy. Jest ona znacznie uproszczona, co stanowi duże ułatwienie dla klientów. Ubezpieczeniem objęta jest wartość utraconego zysku brutto, wynikającego ze spadku obrotu lub ze wzrostu kosztów działalności, gdy są one efektem zaistnienia w trakcie okresu ubezpieczenia nagłego i przypadkowego zdarzenia (np. pożar, zalanie, przerwy w dostawie energii), którego konsekwencje mają odzwierciedlenie w osiąganym przez klienta dochodzie. Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie szacowanego zysku brutto w ustalonym maksymalnym okresie ubezpieczenia. Dzięki temu rozwiązaniu ubezpieczony może zachować płynność finansową w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń lub przerw w funkcjonowaniu firmy. Ubezpieczenie oferowane jest w różnych wariantach, precyzyjnie dostosowanych do oczekiwań klientów.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017