Informacje giełdowe - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA
start

Strona główna

Centrum Inwestycji

Analizy i komentarze
ANALIZY I KOMENTARZE
22.09.2015
Komentarz rynkowy wrzesień 2015: Juan spowalnia światową gospodarkę

Dużym zaskoczeniem w ostatnich dniach była decyzja FED utrzymująca stopy procentowe na obecnym poziomie. Oczekiwania inwestorów zakładały pierwszą z cyklu podwyżek. Prawdopodobnie głównym powodem była utrzymująca się niepewna sytuacja z chińskim juanem, która zdominowała zarówno wrześniowe, jak sierpniowe zachowania na rynkach. Punktem zwrotnym był 11 sierpnia, kiedy to rząd
w Pekinie mocno osłabił wartość własnej waluty (w ciągu kilku dni relacja do dolara osłabła o 5%), dając do zrozumienia, że docelowo może odejść od utrzymywania dotychczasowych widełek między walutami.
W rzeczywistości Pekinowi nie zależy na mocnej deprecjacji juana z kilku powodów. Po pierwsze, Chinom zależy na dorównaniu dolarowi w pełnieniu funkcji waluty rezerwowej, z powodu nadal restrykcyjnego ustalania kursu nie jest obecnie tak postrzegany przez MFW. I choć łagodne ustalanie kursu MFW ocenia pozytywnie, to silna dewaluacja na pewno nie pomaga. Po drugie, znaczące osłabienie chińskiej waluty mogłoby spowodować podobne działania w konkurujących z Chinami krajach eksporterach, a eskalacja takiej rywalizacji nie sprzyja żadnej gospodarce.

Wracając do USA, negatywnie mocno zaskoczył sierpniowy odczyt wartości domów sprzedanych na rynku wtórnym. Wynik -4,8% wskazuje, że pomimo wzrostu w ciągu 12 miesięcy ceny domów (+4,7%) nie można mieć pewności dalszego popytu na nieruchomości. To także w najbliższych miesiącach może powstrzymywać FED przed podwyżkami i w efekcie możemy wejść w 2016 r. z obecnymi poziomami.

Najbardziej stabilnym rynkiem jest obecnie strefa euro, choć i tu zauważyliśmy wpływ wydarzeń w Chinach na nerwowość inwestorów. Jak na całym świecie obserwujemy niezdecydowanie na rynku, indeksy potrafią jednego dnia stracić 2-3%, aby w kolejnym odrobić stratę. Jednak prowadzone QE wzmacnia stabilność i ufność w możliwość osiągnięcia zysku z inwestycji na tym rynku. Tak przynajmniej deklarują inwestorzy instytucjonalni, bo na giełdach za bardzo tego nie dostrzegamy, a portfele inwestycyjne w coraz większym stopniu wypełniają się gotówką i obligacjami. Ostatnie wybory w Grecji potwierdziły zaufanie do Syrizy i na tę chwilę kraj jest stabilny. Jednak brak działań zmierzających do zmniejszenia długu publicznego oznacza, że za pewien czas Grecja ponownie stanie na skraju bankructwa i zacznie negocjować kolejne transze pomocy finansowej. To już jednak nie będzie miało wpływu na rynki, które temat grecki od dłuższego czasu mają wpisany w rzeczywistość. Kolejnym interesującym tematem (oprócz uchodźców oczywiście) jest kolejne podejście Katalonii do uzyskania samodzielności. Ewentualnie niepodległa Katalonia musiałaby opuścić strefę euro i Unię Europejską. To oznaczałoby poważne problemy najbogatszego regionu Hiszpanii, a jednak Katalonia w dalszym ciągu niezmiennie deklaruje, że chce być niezależnym krajem.

Obawy o spowolnienie gospodarcze na świecie wywołane juanem pogłębiają trudną sytuację rynków wschodzących, zwłaszcza eksporterów surowców. Jeśli sytuacja się unormuje, to dziś niedoceniane aktywa w tych krajach mogę jednak być jedną z bardziej dochodowych inwestycji. Przykład mieliśmy w sierpniu, gdy wzrost cen surowców spowodował duże wzrosty na giełdach.

Podsumowując:


Oceniamy obecną nerwową sytuację na rynkach finansowych jako przejściową o podłożu psychologicznym. Stabilizacja w Chinach powinna przywrócić zaufanie do wzrostu gospodarczego na świecie i inwestycji.

Naszą podstawową propozycją inwestycyjną są produkty absolutnej klasy zwrotu o dużej dynamice możliwości zmiany klas aktywów. Portfel uzupełnilibyśmy produktami o portfelach zaangażowanych w duże spółki z rynku Unii Europejskiej.
Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne. 
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

infolinia
INFOLINIA
801 500 300
71 369 28 87

NOTOWANIA
więcej notowań
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018