PORÓWNANIE WARIANTÓW


Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy aż 2 różne warianty ubezpieczenia:

  • Active Fun
  • Max Fun

Wariant ubezpieczenia
Active Fun
Max Fun
Koszty leczenia, ratownictwa i transportu 20.000 EUR 40.000 EUR
Koszty leczenia ambulatoryjnego z wyłączeniem USA, Kanady, Japonii i Australii tick tick
Koszty leczenia ambulatoryjnego w USA, Kanadzie, Japonii i Australii 2.000 EUR 2.000 EUR
Leczenie stomatologiczne 250 EUR 250 EUR
Koszty hospitalizacji tick tick
Dzienne świadczenie szpitalne 200 PLN
max. 30 dni
200 PLN
max. 30 dni
Koszty ratownictwa 5.000 EUR 5.000 EUR
Transport zwłok do Polski lub pochówek w miejscu podróży zagranicznej tick tick
Transport powrotny do Polski tick tick
Organizacja pomocy medycznej 24h tick tick
Podróż osoby towarzyszącej 1.000 EUR 1.000 EUR
Zakwaterowanie i wyżywienie osoby towarzyszącej max. 100 EUR
dziennie, 7 dni
max. 100 EUR
dziennie, 7 dni
Wizyta osoby wezwanej do towarzyszenia 2.000 EUR 2.000 EUR
Zakwaterowanie i wyżywienie za granicą w celu rekonwalescencji   max. 100 EUR
dziennie, 7 dni
Transport po rekonwalescencji   500 EUR
Udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych / dokumentów w podróży   tick
Organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej   1.200 EUR
Opieka nad nieletnimi dziećmi   2.500 EUR
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 3.000 EUR 5.000 EUR
Ubezpieczenie bagażu podróżnego 300 EUR 500 EUR
Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem bagażu podróżnego   150 EUR
Ubezpieczenie sprzętu sportowego 900 EUR 1.100 EUR
Ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu sportowego 200 EUR 200 EUR
Ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego i wypożyczenia sprzetu sportowego 300 EUR 400 EUR
Ubezpieczenie OC 50.000 EUR 100.000 EUR
Komfortowa Kieszeń opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna
Ubezpieczenie mieszkania w czasie podróży zagranicznej opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna
Artroskopia opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna
Rehabilitacja opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna
Uprawianie turystyki kwalifikowanej tick tick
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka tick tick
Wyczynowe uprawianie sportów opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna
Uprawianie sportów ekstremalnych opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna


Zanim skorzystasz z naszej oferty, zapoznaj się z dokumentami na temat naszego produktu. Ubezpieczenie Sport&Fun zawiera określone ograniczenia oraz wyłączenia, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

ZARZĄDZAJ SWOIMI PRODUKTAMI ONLINE 24/7 Załóż bezpłatne konto w Serwisie Internetowym Grupy Europa Rejestracja
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017