AKTUALNOŚCI

12.10.2010

Nowe akcje TU EUROPA na GPW !

Prawa do akcji nowej emisji TU EUROPA SA zostały w piątek wprowadzone do obrotu na warszawskiej giełdzie. Rozpoczęcie notowań finalizuje zakończony wielkim sukcesem proces podniesienia kapitału w drodze SPO. Duże zainteresowanie inwestorów ofertą, potwierdziło jej wysoką atrakcyjność.


- Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów emisji. W ramach transakcji inwestorzy zakupili nowe i istniejące akcje za sumę bliską 0,5 mld pln. Pozyskanie kapitałów przez Spółkę oraz free float ponad 33% firmy znacznie podnosi siłę i atrakcyjność Spółki - partnera czołowych polskich banków i instytucji finansowych. Reakcje inwestorów w trakcie roadshow, a także bezpośrednio po zamknięciu oferty to dowód uznania dla efektów naszej dotychczasowej działalności i wyraz zaufania dla ambitnych planów rozwoju obu Spółek w przyszłości. - powiedział Jacek Podoba, prezes TU Europa SA i TU na Życie Europa SA. 

Od 30.09 dla inwestorów są już dostępne w obrocie giełdowym istniejące akcje TU EUROPA, które w transakcji sprzedał Getin Noble Bank - dotychczasowy akcjonariusz TU EUROPA.  W wolnym obrocie znalazło się dodatkowe 1.570.400 istniejących akcji, a obrót nimi w ciągu kilku dni spowodował wzrost kursu akcji TU EUROPA do najwyższego poziomu w historii spółki, tj. do 195 pln (kurs zamknięcia na dzień 6.10), co oznacza wzrost o ponad 28% w stosunku do ceny sprzedaży.

Kapitał pozyskany z emisji TU EUROPA SA przeznaczy na umocnienie pozycji liderabancassurance* w Polsce oraz na rozwój produktów związanych z kredytami hipotecznymi, gotówkowymi, kartami kredytowymi, a także produktów o charakterze inwestycyjnym. 

Dynamiczny rozwój Grupy EUROPY trwa już od wielu lat. Za rok 2009 TU na Życie Europa SA zajęła pozycję wicelidera na polskim rynku spółek życiowych (składka przypisana brutto wg PSR wg danych KNF za 2009 rok).


W wyniku konsekwentnie realizowanej strategii Grupa Kapitałowa EUROPA, zakończyła rok 2009 rekordowym wynikiem netto wynoszącym przeszło 120 milionów złotych (zysk netto grupy wg MSSF), a pod względem efektywności mierzonej zwrotem z kapitałów ROE dla GK EUROPA za rok 2009 wyniosło 38,6% i znacznie przewyższyło ROE całego sektora ubezpieczeniowego, które wyniosło 18,45% (wg [PSR]/[MSSF]) ** 

Skuteczność działań spółki znalazła swoje odzwierciedlenie również  w wynikach pierwszej połowy 2010r.  Grupa EUROPA odnotowała w tym okresie dalsze istotne wzrosty. Wynik finansowy netto wyniósł 70,3 mln zł (wg MSSF) i jest aż o 25% wyższy niż  w analogicznym okresie ubiegłego roku (56,2 mln zł wg MSSF). Nowa sprzedaż w pierwszej połowie br. przekroczyła 2,96 mld zł składki przypisanej brutto (wg PSR)***, prawie zrównując się z 3 mld zł przypisu za cały ubiegły rok.

 *Pod względem różnorodności i zakresu oferowanych produktów.

 **Dane KNF za 2009 rok; wyniki sektora wg PSR, wyniki Grupy wg MSSF. ROE całego sektora oraz GK EUROPA liczone wg formuły: rentowność kapitałów własnych = stosunek urocznionego zysku netto z danego okresu obrachunkowego do kapitałów własnych na początek okresu obrachunkowego.

 ***Grupa w swojej ofercie posiada produkty, które nie transferują istotnego ryzyka ubezpieczeniowego (są to niektóre produkty z gwarantowaną stopą zwrotu oraz produkty w formie funduszu kapitałowego - unit-linked), w związku z czym nie spełniają definicji kontraktu ubezpieczeniowego w myśl MSSF 4 i zostały zaklasyfikowane jako kontrakty inwestycyjne, wyceniane zgodnie z wymogami MSR 39. PRS -y nie zawierają tego typu  ograniczeń w związku z czym dane dotyczące wartości składki przypisanej brutto w PSR oddają w pełni wartość wypracowanej sprzedaży przez Grupę.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017