Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
07.08.2020
Informacja o kontynuacji tymczasowego zawieszenia zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek uczestnictwa funduszu BNP Paribas Aktywny

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z komunikatem BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „BNP TFI”) z dnia 06.08.2020 r., BNP TFI za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego przedłuża okres zawieszenia zbywania, odkupywania oraz wyceny jednostek uczestnictwa dla funduszu BNP Paribas Aktywny (dalej jako „SFIO”) do dnia 23 września 2020r.

W związku z powyższym wydłużamy do dnia 23 września 2020 roku zawieszenie wyceny, dyspozycji nabycia, odkupu oraz konwersji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego alokującego środki w ten SFIO tj:

  •          UFK Europa BNP Paribas Aktywny (BNP Paribas Premium SFIO).

Pełna wersja komunikatu BNP Paribas TFI S.A. jest dostępna pod linkiem:

Komunikat BNP Paribas TFI S.A.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.