Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży, z imprezy turystycznej, lotu, wczasów, polisa - Tu Europa
Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Koszty Rezygnacji?

zwrot kosztow

Zwracamy 100% kosztów


Jeżeli musisz zrezygnować z wyjazdu, zwrócimy Ci wszystkie udokumentowane wydatki na imprezę turystyczną, transport, noclegi, bilety wstępu.

Kup online w 5 minut

szeroki zakres

Chronimy w różnych sytuacjach


Czasami coś pokrzyżuje nasze plany. Dzięki Kosztom Rezygnacji możesz anulować wyjazd albo przerwać go w trakcie, odzyskując niewykorzystane pieniądze.

Sprawdź możliwe powody rezygnacji

 

First minute (ubezpieczenie Koszty Rezygnacji)

Idealne przy zakupach first minute

Kupujesz wycieczki z dużym wyprzedzeniem? Koszty Rezygnacji zabezpieczą Twoją inwestycję przed nagłymi wypadkami (np. chorobą w rodzinie, utratą pracy, problemami z ciążą).

Twój wybór - KR

Twój wybór


Koszty Rezygnacji to dwa warianty ubezpieczenia do wyboru. Możesz rozszerzyć wariant 100% o choroby przewlekłe, zachorowanie na COVID-19 lub kupić wariant 100% Max, który zawiera już te rozszerzenia. 

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie Koszty Rezygnacji to ochrona przed stratą finansową na wypadek wydarzeń, które mogą Cię spotkać przed wyjazdem, jak i w jego trakcie. Wybierz wariant odpowiedni dla siebie, w zależności od zakresu ochrony, którą chcesz zostać objęty.

 

100%
100% Max
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży
DODATKOWO PŁATNE
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży
DODATKOWO PŁATNE
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, będące następstwem choroby przewlekłej, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży
DODATKOWO PŁATNE
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży
DODATKOWO PŁATNE
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży 
TAK
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży
TAK
Nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży
TAK
Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży
TAK
Komplikacje związane z ciążą (do 32 tygodnia) ubezpieczonej, współuczestniczki podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub konkubiny współuczestnika podróży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy była przed 10 tygodniem ciąży
TAK
Wyznaczenie daty porodu ubezpieczonej lub współuczestniczce podróży na czas podróży, jeżeli data ta nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia
TAK
Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na COVID-19
TAK
Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, zachorowania na COVID-19, samobójstwa
TAK
Szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem
TAK
Utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony
TAK
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży
TAK
Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży, mająca miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę wyjazdu
TAK
Szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
TAK
Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
TAK
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym
TAK
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu
TAK
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego
TAK
Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
TAK
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium
TAK
Akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego, który miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży
Kraje, których nie dotyczy akt terrorystyczny to: Afganistan, Algieria, Autonomia Palestyńska i Zachodni Brzeg Jordanu, Burkina Faso, Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Filipiny, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, Kenia, Korea Południowa, Korea Północna, Krym, Liban, Libia, Malezja, Maroko, Nigeria, Pakistan, Somalia, Strefa Gazy, Syria, Tunezja, Turcja, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ukraina - obwód doniecki i Ługański.
NIE
Otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
NIE
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży 
NIE
POLECANY WARIANT
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży
TAK
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży
TAK
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży,  będące następstwem choroby przewlekłej, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży
TAK
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży
TAK
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo  mające miejsce w czasie podróży 
TAK
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży
TAK
Nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży
TAK
Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży
TAK
Komplikacje związane z ciążą (do 32 tygodnia) ubezpieczonej, współuczestniczki podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub konkubiny współuczestnika podróży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy była przed 10 tygodniem ciąży
TAK
Wyznaczenie daty porodu ubezpieczonej lub współuczestniczce podróży na czas podróży, jeżeli data ta nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia
TAK
Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na COVID-19
TAK
Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, zachorowania na COVID-19, samobójstwa
TAK
Szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem
TAK
Utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony
TAK
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży
TAK
Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży, mająca miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę wyjazdu
TAK
Szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
TAK
Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
TAK
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym
TAK
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu
TAK
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego
TAK
Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
TAK
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium
TAK
Akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego, który miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży
Kraje, których nie dotyczy akt terrorystyczny to: Afganistan, Algieria, Autonomia Palestyńska i Zachodni Brzeg Jordanu, Burkina Faso, Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Filipiny, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, Kenia, Korea Południowa, Korea Północna, Krym, Liban, Libia, Malezja, Maroko, Nigeria, Pakistan, Somalia, Strefa Gazy, Syria, Tunezja, Turcja, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ukraina - obwód doniecki i Ługański.
TAK
Otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
TAK
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży 
TAK

 

 100%100% Max
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim nierokujące, wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży DODATKOWO PŁATNE TAK
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży DODATKOWO PŁATNE TAK
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży,  będące następstwem choroby przewlekłej, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży DODATKOWO PŁATNE TAK
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży DODATKOWO PŁATNE TAK
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży TAK TAK
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży TAK TAK
Nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży TAK TAK
Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży TAK TAK
Komplikacje związane z ciążą (do 32 tygodnia) ubezpieczonej, współuczestniczki podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub konkubiny współuczestnika podróży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy była przed 10 tygodniem ciąży TAK TAK
Wyznaczenie daty porodu ubezpieczonej lub współuczestniczce podróży na czas podróży, jeżeli data ta nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia TAK TAK

Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na COVID-19

TAK TAK
Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, zachorowania na COVID-19, samobójstwa TAK TAK
Szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstałe w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem TAK TAK
Utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony TAK TAK
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży TAK TAK
Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży, mająca miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę wyjazdu TAK TAK
Szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży TAK TAK
Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży TAK TAK
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym TAK TAK
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu TAK TAK
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego TAK TAK
Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży TAK TAK
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium TAK TAK

Akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego, który miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży Kraje, których nie dotyczy akt terrorystyczny to: Afganistan, Algieria, Autonomia Palestyńska i Zachodni Brzeg Jordanu, Burkina Faso, Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Filipiny, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, Kenia, Korea Południowa, Korea Północna, Krym, Liban, Libia, Malezja, Maroko, Nigeria, Pakistan, Somalia, Strefa Gazy, Syria, Tunezja, Turcja, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ukraina - obwód doniecki i Ługański.

NIE TAK
Otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży NIE TAK
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży NIE TAK

 

 100%100% Max
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży DODATKOWO PŁATNE TAK
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na COVID-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży DODATKOWO PŁATNE TAK
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży,  będące następstwem choroby przewlekłej, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży DODATKOWO PŁATNE TAK
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży DODATKOWO PŁATNE TAK
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży TAK TAK
Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży TAK TAK
Nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży TAK TAK
Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży TAK TAK
Komplikacje związane z ciążą (do 32 tygodnia) ubezpieczonej, współuczestniczki podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub konkubiny współuczestnika podróży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy była przed 10 tygodniem ciąży TAK TAK
Wyznaczenie daty porodu ubezpieczonej lub współuczestniczce podróży na czas podróży, jeżeli data ta nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia TAK TAK
Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na COVID-19 TAK TAK
Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, zachorowania na COVID-19, samobójstwa
TAK TAK
Szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstałe w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem TAK TAK
Utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony TAK TAK
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży TAK TAK
Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży, mająca miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę wyjazdu TAK TAK
Szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży TAK TAK
Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży TAK TAK
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym TAK TAK
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu TAK TAK
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego TAK TAK
Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży TAK TAK
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium TAK TAK

Akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego, który miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży Kraje, których nie dotyczy akt terrorystyczny to: Afganistan, Algieria, Autonomia Palestyńska i Zachodni Brzeg Jordanu, Burkina Faso, Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Filipiny, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, Kenia, Korea Południowa, Korea Północna, Krym, Liban, Libia, Malezja, Maroko, Nigeria, Pakistan, Somalia, Strefa Gazy, Syria, Tunezja, Turcja, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ukraina - obwód doniecki i Ługański.

NIE TAK
Otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży NIE TAK
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży NIE TAK

 

Kiedy możesz kupić ubezpieczenie Koszty Rezygnacji?

Wariant 100% Wariant 100% Max
 w ciągu 10 dni następujących po dniu zakupu podróży, gdy do rozpoczęcia podróży zostało więcej niż 30 dni  w ciągu 3 dni następujących po dniu zakupu podróży, gdy do rozpoczęcia podróży zostało więcej niż 30 dni
w ciągu 3 dni następujących po dniu zakupu podróży, gdy do rozpoczęcia podróży zostało 30 dni lub mniej (ale nie mniej niż 7) w dniu zakupu podróży, gdy do podróży zostało 30 dni lub mniej (ale nie mniej niż 7)

Jak kupić ubezpieczenie?

Kup online

Wybierz produkt, który Cię interesuje i kup ubezpieczenie online

Zadzwoń do nas

telefon +48 71 36 92 250

Pomożemy Ci wybrać rozwiązanie najlepsze dla Ciebie

 

 

My zadzwonimy

ZAMÓW ROZMOWĘ

Oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie terminie

Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę bez powodu zrezygnować z wycieczki i dostanę zwrot środków z ubezpieczenia?

Nie. Powody rezygnacji dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia zostały wymienione w tabeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Aby otrzymać zwrot środków z ubezpieczenia należy udokumentować przyczynę odwołania podróży. W  wariancie 100% możesz zrezygnować z podróży aż z 19 przyczyn, między innymi z powodu nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, a także z powodu kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży lub kradzieży samochodu.

W wariancie 100% po zapłaceniu dodatkowej składki możesz zrezygnować z powodu:

- nagłego zachorowania będącego następstwem choroby przewlekłej,

- zachorowania na COVID-19.

W wariancie 100% Max, oprócz przyczyn wymienionych w wariancie 100%, możesz dodatkowo zrezygnować z powodu: nagłego zachorowania będącego następstwem choroby przewlekłej, zachorowania na COVID-19, aktu terrorystycznego, otrzymania propozycji adopcji dziecka i otrzymania powołania do rozgrywek sportowych.

Pełen katalog powodów rezygnacji znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Rozmyślenie się z podróży, czy też inne obawy związane z podróżą nie stanowią podstawy do zwrotu poniesionych na podróż kosztów. 

Czy mogę zrezygnować z powodu zachorowania na COVID-19?

Tak, jeśli:

- zapłacisz dodatkową składkę do wariantu 100% za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o zachorowanie na COVID-19,

- kupisz wariant 100% Max, w cenie którego jest możliwość rezygnacji z powodu zachorowania na COVID-19.

W jakim terminie mogę kupić ubezpieczenie Koszty Rezygnacji?

Jeśli do wyjazdu zostało więcej niż 30 dni, to:

- w wariancie 100% masz 10 dni na zakup ubezpieczenia po dniu zawarcia umowy podróży

- w wariancie 100% Max masz 3 dni na zakup ubezpieczenia po dniu zawarcia umowy podróży

Jeśli do wyjazdu zostało 30 dni lub mniej, to:

- w wariancie 100% masz 3 dni na zakup ubezpieczenia po dniu zawarcia umowy podróży, ale nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia podróży

- w wariancie 100% Max możesz kupić w dniu zawarcia umowy podróży, ale nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia podróży.

Wybieram się w podróż z przesiadką - czy mogę ubezpieczyć oba bilety?
Tak - pod warunkiem, że oba bilety zostały kupione w tym samym dniu. W przeciwnym razie należy kupić odrębne ubezpieczenia dla każdego biletu.
Co jest zwracane w przypadku przerwania podróży?
Wypłacamy niewykorzystaną część świadczeń wynikających z umowy podróży oraz koszty transportu powrotnego do miejsca stałego zamieszkania ubezpieczonego, które zwracane są tylko wtedy, gdy biuro podróży miało zgodnie z umową uczestnictwa w imprezie turystycznej je zapewnić i nie istnieje możliwość wykorzystania posiadanych przez ubezpieczonego biletów podróży.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży

Niezbędnym elementem wyjazdów na ferie czy urlop jest ubezpieczenie. Najczęściej wybierając polisę na wyjazd, koncentrujemy się na ubezpieczeniu kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, NNW oraz assistance. Rzadziej zwracamy uwagę na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Tymczasem tego typu ochrona może spowodować, że  w przypadku gdy będziemy musieli odwołać lub przerwać wyjazd - ubezpieczyciel zwróci nam koszt podróży w całości lub w części. Dzięki temu ewentualna rezygnacja z wczasów będzie dla nas znacznie mniej dotkliwa finansowo. Warto w związku z tym wiedzieć, co dokładnie oznacza i na czym polega ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. Jedną z firm ubezpieczeniowych, która oferuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub wyjazdu indywidualnego jest Europa Ubezpieczenia. 

Co oznacza ubezpieczenie od rezygnacji z podróży?

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży to ochrona na wypadek wydarzeń, które mogą nas spotkać przed zaplanowanym wyjazdem, jak i w trakcie. To znaczy, że ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej może też działać w trakcie podróży – kiedy już jesteśmy na wakacjach, ale  musimy je z określonych powodów przerwać. Dzięki ubezpieczeniu od rezygnacji z imprezy turystycznej otrzymamy zwrot całości, zaliczki lub części urlopowych wydatków. 

Kiedy możemy skorzystać z ubezpieczenia od kosztów rezygnacji?

Europa Ubezpieczenia zapewnia ochronę na wypadek konieczności rezygnacji z wczasów w różnych sytuacjach takich jak choroba lub wypadek, które uniemożliwiają wyjazd. Kolejnym powodem do skorzystania z ubezpieczenia rezygnacji z podróży może być kradzież naszych dokumentów, które są niezbędne do podróżowania. Z ubezpieczenia od rezygnacji z podróży możemy skorzystać także, jeżeli nasza sytuacja zawodowa tego wymaga, tzn. jeżeli przed wyjazdem otrzymaliśmy wypowiedzenie i w rezultacie straciliśmy pracę lub taka sytuacja dotknęła osobę towarzyszącą nam w podróży. Wyjazd będziemy mogli odwołać też w sytuacji odwrotnej, tzn. jeżeli zawrzemy umowę o pracę i okaże się, że nowy pracodawca wyznaczy nam termin rozpoczęcia pracy podczas zaplanowanego urlopu i w związku z tym będziemy musieli z niego zrezygnować.

Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej mogą również zapewniać ochronę w związku z innymi sytuacjami życiowymi – np. wyznaczeniem terminu pobytu w sanatorium. Z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży możemy czuć się bezpiecznie także, jeżeli plany wyjazdowe pokrzyżuje nam kradzież samochodu lub strata rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego. Ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy turystycznej umożliwi nam również odwołanie lub skrócenie wyjazdu bez ponoszenia konsekwencji finansowych w trudnych sytuacjach życiowych takich jak śmierć osoby bliskiej. Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej przewidują także możliwość skorzystania z polisy, jeżeli nasze mieszkanie zostanie okradzione i przez to nie będziemy mogli wyjechać na urlop lub do włamania dojdzie podczas naszej nieobecności i będziemy zmuszeni przerwać podróżowanie i wrócić do domu. Podobnie ochrona zadziała, jeżeli w naszym mieszkaniu czy domu dojdzie do szkody w wyniku zdarzenia losowego. Dzięki polisie będziemy mogli odzyskać zwrot kosztów podróży.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży w Europa Ubezpieczenia przewiduje również ochronę dla kobiet w ciąży do 32 tygodnia, która zadziała, jeśli w momencie zawarcia umowy podróży kobieta była przed 10 tygodniem ciąży. Jeżeli spodziewamy się dziecka i problemy z ciążą pokrzyżują nam plany wyjazdowe – wówczas również będziemy mogli skorzystać z polisy. Z ubezpieczenia będziemy mogli skorzystać również w sytuacji, gdy będziemy musieli odwołać wyjazd z powodu porodu. Jeżeli oczywiście w momencie zawarcia umowy podróży nie znaliśmy planowanej daty tego wydarzenia.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży przyda się także studentom, którzy mają w planach egzaminy poprawkowe. Polisa przewiduje bowiem możliwość skorzystania z ochrony, jeżeli nam lub współuczestnikowi naszej podróży uczelnia wyznaczy termin egzaminu poprawkowego.

Nie bez znaczenia tego typu ubezpieczenie może być także dla osób, które przeżywają perturbacje w życiu osobistym. Jeżeli bowiem otrzymamy od współuczestnika podróży wezwanie lub informację o postępowaniu rozwodowym – wówczas również będziemy mogli skorzystać z ochrony w ramach ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży. Podobnie wezwanie do sądu, już nie tylko w sprawach rodzinnych, może być powodem do skorzystania z ochrony.

Katalog przyczyn, przez które możemy odwołać wyjazd, jest bez wątpienia szeroki. W  wariancie 100% możesz zrezygnować z podróży aż z 19 przyczyn określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, między innymi z powodu nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, uniemożliwiających wyjazd, a także z powodu kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży lub kradzieży samochodu. Pełen katalog powodów rezygnacji znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W wariancie 100% po zapłaceniu dodatkowej składki możesz zrezygnować z powodu nagłego zachorowania będącego następstwem choroby przewlekłej oraz zachorowania na COVID-19.  Najszerszy wariant ochrony - 100% Max umożliwia rezygnację z aż 26 przyczyn, w tym z powodu następstwa choroby przewlekłej oraz zachorowania na COVID-19, a także ataku terrorystycznego w miejscu docelowym podróży. 

Jaki jest koszt ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży?

Koszt ubezpieczenia od rezygnacji z podróży, czyli np. rezygnacji z lotu, kalkulowany jest indywidualnie dla każdego klienta i zależy od wariantu ubezpieczenia oraz kosztu podróży. Najczęściej jest to niewielki procent sumy, którą wydaliśmy na wyjazd.

Czym się różni ubezpieczenie kosztów rezygnacji od ubezpieczenia turystycznego?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji to rodzaj dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczenia turystyczne obejmują najczęściej ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie wypadkowe, usługi assistance oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenie bagażu. Pakiety ubezpieczeń turystycznych najczęściej nie zawierają ubezpieczenia odwołania lotu oraz wyjazdów turystycznych. Tego typu ochronę możemy otrzymać właśnie w ramach ubezpieczenia koszów rezygnacji.

Gdzie kupić ubezpieczenie odwołania lotu i podróży?

Ubezpieczenie od rezygnacji z lotu oraz podróży można kupić zarówno w stacjonarnych punktach sprzedaży Europa Ubezpieczenia, jak i przez internet. Zaletą zakupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży przez internet jest niewątpliwie łatwość i szybkość takiej transakcji. Aby kupić polisę wystarczy uzupełnić kilka danych w kalkulatorze, w tym m.in. datę zakupu, termin wyjazdu oraz koszt podróży. Należy ponadto wybrać wariant ubezpieczenia, na który się decydujemy, a także uzupełnić datę powrotu i liczbę uczestników. Po uzupełnieniu tych danych otrzymujemy informację odnośnie wysokości składki i możemy przejść do finalizacji zakupu. Najczęściej wyliczenie składki oraz sama transakcja zajmuje nie więcej niż 5 minut. Z kolei kupując polisę w stacjonarnych punktach sprzedaży mamy możliwość bezpośredniego omówienia kwestii zakupu ubezpieczenia z osobą profesjonalnie zajmującą się jego sprzedażą. 

Kiedy kupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Europa Ubezpieczenia oferuje takie ubezpieczenie przez internet w dwóch wariantach: 100% oraz 100% Max. Zasady dotyczące zakupu tych polis są różne. Gdy do rozpoczęcia podróży zostało więcej niż 30 dni, wariant 100% możemy kupić w ciągu 10 dni po dniu zakupu podróży, a wariant 100% Max w ciągu 3 dni po dniu zakupu podróży. Gdy do rozpoczęcia podróży zostało 30 dni lub mniej, wariant 100% możemy kupić w ciągu 3 dni po dniu zakupu podróży, a wariant 100 Max w dniu zawarcia umowy podróży. Oba warianty możemy kupić nie później niż na 7 dni kalendarzowych przez datą rozpoczęcia podróży. 

Jaką kwotę otrzymam w przypadku przerwania podróży?

Jeżeli będziemy zmuszeni przerwać wyjazd z ważnych przyczyn losowych opisanych w warunkach ubezpieczenia  – wówczas otrzymamy zwrot niewykorzystanych świadczeń oraz kosztów transportu do naszego miejsca zamieszkania. Zwrot kosztów podróży otrzymamy, o ile wykupiona przez nas impreza turystyczna taki transport przewidywała i nie ma możliwości wykorzystania posiadanych przez nas biletów na samolot, pociąg lub inny środek lokomocji. 

Komu polecane jest ubezpieczenie od kosztów podróży?

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży to bardzo przydatna ochrona szczególnie dla osób, które kupują wyjazdy z dużym wyprzedzeniem, np. korzystając z okazji typu first minute. Planując wyjazd na pół roku z góry, trudno jest nam przewidzieć wszystkie wydarzenia, do których może dojść w tak długim okresie. Z drugiej strony jednak najczęściej chcemy skorzystać z dużych zniżek, które oferują biura turystyczne w ramach tego typu ofert. Jeżeli więc chcemy ochronić wydatki na podróż – warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży i wykupić tego typu ochronę razem z wyjazdem. Koszty rezygnacji to także dobre rozwiązanie dla rodzin z dziećmi. Planowanie wyjazdu z dużym wyprzedzeniem, kiedy mamy malucha na pokładzie jest dla każdego rodzica nie lada wyzwaniem. Nie wiadomo, czy dziecko przed wyjazdem niespodziewanie się nie rozchoruje, albo przez grę w piłkę nie skręci sobie kostki, wtedy plany wyjazdowe całej rodziny zdecydowanie schodzą na drugi plan.

Czy można ubezpieczyć lot z przesiadką?

Ubezpieczenie lotu z przesiadką jest możliwe, jednak aby ubezpieczyć taki lot należy wykupić odrębne ubezpieczenie dla każdego wykupionego biletu. 

Jak wybrać ubezpieczenie kosztów rezygnacji? 

Jeżeli chcemy kupić ubezpieczenie od rezygnacji z lotu czy podróży – warto przejrzeć dostępne w mediach rankingi ubezpieczeń turystycznych. Znajdziemy je, wpisując w wyszukiwarkę „ubezpieczenia turystyczne ranking” lub podobne sformułowania. Wśród ubezpieczeń od kosztów rezygnacji z podróży wyróżnia się oferta Europa Ubezpieczenia, która proponuje polisę uwzględniającą zróżnicowane ryzyka. Rankingi mogą być pewnego rodzaju wskazówką przy wyborze ubezpieczeń, choć oczywiście to nie jedyny sposób wyboru polisy ubezpieczeniowej. Najlepiej bazować na samodzielnym porównaniu ofert dostępnych online lub skontaktować się w tym celu z doradcą na infolinii. Możemy również skorzystać z pomocy osób, które zajmują się sprzedażą polis w punktach stacjonarnych, np. w biurach podróży.