Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
 • powódź

  Powódź

  Jeśli chcesz zapewnić ochronę swojej nieruchomości, a także swoim ruchomościom na wypadek powodzi.

  Jak to działa?

  powódź

  Powódź

  Jeśli chcesz zapewnić ochronę swojej nieruchomości, a także swoim ruchomościom na wypadek powodzi.

  Jak to działa?

  kradzież ruchomości

  Kradzież z włamaniem 

  Jeśli chcesz zapewnić sobie ochronę na wypadek kradzieży mienia z terenu Twojej nieruchomości, a kradzież ta nastąpiła przy użyciu np. siły fizycznej, narzędzi, podrobionego klucza.

  Jak to działa?

  stłuczenie szklanych przedmiotów

  Przedmioty od stłuczenia

  Jeśli chcesz zapewnić ochronę posiadanym w domu przedmiotom, takim jak okna, akwaria, lustra i inne.

  Jak to działa?

  budynek gospodarczy

  Budynek gospodarczy

  Jeśli posiadasz na swoim terenie budynek lub garaż wolnostojący, możesz go ubezpieczyć na wypadek wielu różnych zdarzeń losowych.

  Jak to działa?

  obiekty małej architektury

  Obiekty małej architektury

  Jeśli posiadasz na terenie swojej posesji ogrodzenie, bramy, furtki i inne obiekty, możesz je ubezpieczyć na wypadek wielu różnych zdarzeń losowych, także wyrządzonych przez dzikie zwierzęta.

  Jak to działa?

  oc w zyciu

  OC w życiu prywatnym oraz OC wynajmującego lub lokatora

  Jeśli wyrządzisz krzywdę innej osobie lub uszkodzisz jej mienie, wypłacimy świadczenie ubezpieczeniowe osobie poszkodowanej.

  Jak to działa?

  asysta prawna

  Asysta prawna

  Jeśli chcesz zapewnić sobie ochronę prawną i wsparcie profesjonalnego prawnika w przypadkach problemów prawnych, np. z sąsiadami czy w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń.

  Jak to działa?

  Utrata czynszu najemcy

  Utrata czynszu

  Jeśli w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego Twoje mieszkanie lub dom nie może być dalej zamieszkane, a Twój lokator jest zwolniony z zapłaty czynszu.

  Jak to działa?

  Utrata czynszu najemcy

  Garaż

  Jeśli posiadasz garaż wolnostojący w tej samej miejscowości, lecz poza miejscem ubezpieczenia, możesz go ubezpieczyć na wypadek wielu róznych zdarzeń losowych.

  Jak to działa?

  Utrata czynszu najemcy

  Nieszczęśliwy wypadek

  Jeżeli chcesz zabezpieczyć swoich bliskich w przypadku Twojej śmierci w nastepstwie nieszczęśliwego wypadku lub zabezpieczyć siebie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu.

  Jak to działa?

  Utrata czynszu najemcy

  Medical assistance

  Jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, które miały miejsce na terytorium Polski, doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia - zorganizujemy pomoc w ramach usługi medical assistance.

  Jak to działa?

  Utrata czynszu najemcy

  Pet assistance

  Jeżeli potrzebujesz zorganizowania pomocy dla Twojego psa lub kota.

  Jak to działa?

  Utrata czynszu najemcy

  Bike assistance 

  Jeżeli chcesz objąć ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu roweru, bądź jego wyposażenia zamontowanego w sposób trwały do roweru.

  Jak to działa?

  Utrata czynszu najemcy

  Car assistance

  Jeśli potrzebujesz zorganizować pomoc specjalisty w miejscu ubezpieczenia.

  Jak to działa?