Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
LIDERZY CSR (I subskrypcja)

O UBEZPIECZENIU
 
charakter ubezpieczenia

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas

Sugerowany minimalny czas trwania:

4 lata
zakres udzielanej ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci oraz dożycia do końca Okresu Odpowiedzialności
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 76 lat
skladka

Składka:


jednorazowa - minimalnie 5 000 zł

aktywa ufk

Aktywa UFK:

instrument pochodny, depozyty bankowe oraz środki pieniężne
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

90% Składki na koniec Okresu Odpowiedzialności
ryzko

Ryzyko inwestycyjne:

średnie
oplaty

Opłaty:

Administracyjna, za Ryzyko, Operacyjna
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online


Zalety:
  • ochrona kapitału na poziomie 90% Składki na koniec Okresu Odpowiedzialności
  • ubezpieczenie "Liderzy CSR" umożliwia osiągniecie atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji w spółki realizujące strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility) 
  • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczającego w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia
  • możliwość wskazania przez Ubezpieczającego osób uprawnionych, które otrzymają Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu zgonu Ubezpieczającego

 

O UFK

  • Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „UFK Liderzy CSR” stanowi instrument pochodny, depozyty bankowe oraz środki pieniężne

  • Celem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego jest wzrost wartości jego Aktywów oraz ochrona 90% Składki na koniec Okresu Odpowiedzialności

  • Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK
jak kupic JAK KUPIĆ?

Produkt był oferowany za pośrednictwem naszego partnera – ANG Inwestycje i Ubezpieczenia Sp. z o.o. - firmę doradztwa finansowego, oferującą klientom rozwiązania finansowe oparte o produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie było oferowane w Okresie Subskrypcji w dniach od 13.04.2015 r. do 22.05.2015 r.


W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „Liderzy CSR” możesz również zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.ryzyka RYZYKA
  • Ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy oferowany w ramach ubezpieczenia „Liderzy CSR” zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

  • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Powyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.