FWR Optymalny Portfel II - Sprzedaż UFK, portfel modelowe funduszy inwestycyjnych - Tu Europa
Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Optymalny Portfel II

O UBEZPIECZENIU

charakter ubezpieczenia

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas trwania

Czas trwania Umowy Ubezpieczenia:   

na czas określony do ukończenia 80 roku życia
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci i dożycia do końca Okresu Odpowiedzialności
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 77 lat
skladka

Składka:

Składka Jednorazowa – minimalnie 100 000 zł
aktywa ufk

Aktywa UFK:

jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, depozyty, środki pieniężne
ochrona kapitalu nie

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty:

za ryzyko ubezpieczeniowe, administracyjno-dystrybucyjna
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Konwersja, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online

Zalety:
 • 4 Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe o strategii modelowej tzw. Portfele Modelowe, zróżnicowanych pod względem potencjalnego zysku, poziomu ryzyka, horyzontu czasowego oraz klasy aktywów, pozwala na elastyczne dopasowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnego profilu inwestycyjnego, a także aktualnej sytuacji na rynku
 • dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego poprzez rozłożenie inwestycji na wiele Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
 • możliwość aktywnego reagowania na aktualną sytuację na rynku poprzez Konwersję
 • brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku Konwersji pomiędzy Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi oferowanymi w ramach ubezpieczenia „Optymalny Portfel II”
O UFK

 • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi stanowią jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnego, Certyfikaty Inwestycyjne, depozyty oraz środki pieniężne

 • Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach ubezpieczenia „Optymalny Portfel II” jest aktywnie dostosowywany do wymagań inwestorów. Dokładną listę UFK można znaleźć w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

 • Celem poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jest wzrost wartości ich Aktywów

 • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, zawiera obowiązujący prospekt informacyjny oraz statut tego funduszu. Informacje o miejscu, w którym ww. dokumenty są dostępne, podane są na stronach poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

 • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w ramach „Optymalny Portfel II

 • Zasady funkcjonowania poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK oraz Regulaminie UFK będących Portfelami Modelowymi

 

jak kupic JAK KUPIĆ?


Produkt oferowany jest za pośrednictwem naszego partnera - BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje o Agencie znajdziesz tutaj.

W celu zakupu ubezpieczenia możesz udać sie do placówki BNP Paribas Bank Polska S.A. i porozmawiać z doświadczonym Doradcą, który udzieli szczegółowych informacji dotyczących ubezpieczenia "Optymalny Portfel II".

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „Optymalny Portfel II” możesz zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.


DOKUMENTY

ryzyko RYZYKA
 • Ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe oferowane w ramach ubezpieczenia „Optymalny Portfel II” zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK oraz w Regulaminie będących Portfelami Modelowymi

 • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Powyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.