Komentarz rynkowy kwiecień 2014: Czy Brazylia wykorzysta Mistrzostwa Świata i zostanie drugą Argentyną?. - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZE
01.04.2014
Komentarz rynkowy kwiecień 2014: Czy Brazylia wykorzysta Mistrzostwa Świata i zostanie drugą Argentyną?

Byłoby miło wreszcie spojrzeć na sytuację na rynkach finansowych bez odniesień do wydarzeń na Ukrainie. W połowie kwietnia, po zawarciu porozumienia pomiędzy Rosją, Ukrainą, UE i USA wydawało się to możliwe. Jednak wydarzenia z drugiej połowy miesiąca wskazują, że realizacja zobowiązań z Genewy jest dzisiaj mało prawdopodobna i nadal konflikt odgrywa ważną rolę w decyzjach inwestorów.

Kwiecień nie potwierdził, że im dalej od wschodniej Europy tym nastroje są bardziej optymistyczne, poza Ameryką Południową giełdy pozostały na poziomach podobnych do tych sprzed miesiąca. Z USA napłynęły dobre informacje o zatrudnieniu, jest rekordowo niskie od 2008 roku, gospodarka amerykańska jest w fazie stabilnego rozwoju. Indeksy giełdowe pozostają w pobliżu szczytów, przy czym kwiecień zamknęły ze zmianą w okolicach 0%. W Europie obserwujemy stabilizację indeksów na poziomach z początku roku. Wyjątkami są kraje południa Europy ale i tam kwiecień nie zaowocował wzrostami na giełdach. Tymczasem gospodarczo sytuacja Portugalii, Grecji czy Hiszpanii jest coraz lepsza, pomoc europejska w połączeniu z wdrażanymi reformami przynosi oczekiwane rezultaty a dodatkowo pojawiły się informacje o gotowości podjęcia kolejnych działań przez ECB w celu pobudzeniu wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. W Polsce sytuacja ekonomiczna także sprzyja inwestycjom, od wielu miesięcy rośnie produkcja przemysłowa i popyt, w 2013 roku dynamicznie rósł eksport, i chociaż przedsiębiorcy ostrożnie wypowiadają się na temat dalszego rozwoju to 2014 rok powinien być pozytywny w gospodarce a 3% wzrost PKB możliwy do realizacji. Tymczasem WIG i WIG 20 spadły w kwietniu po ok. 1%.

Niepewną w dalszym ciągu pozostaje dynamika wzrostu gospodarczego Chin. Marcowe zapowiedzi nowych zamówień publicznych między innymi w obszarze infrastruktury nie przełożyły się na razie na optymizm przedsiębiorców ani inwestorów, PMI mierzące optymizm mniejszych przedsiębiorstw po kwietniu wzrósł nieznacznie, z 48 do 48,1 co oznacza utrzymujące się kłopoty z pobudzeniem tego obszaru gospodarki. Indeksy w Szanghaju i Hongkongu w kwietniu minimalnie straciły na wartości. W Japonii Bank Centralny potwierdził kontynuację wzrostu bazy monetarnej o wartość do 70 bilionów jenów rocznie o co obawiali się inwestorzy po danych na temat inflacji, która wyniosła 2,9% i mogła ostudzić zapał BC do dalszego wspierania gospodarki. Jednak po blisko 30% wzroście w 2013 roku indeks Nikkei od początku bieżącego roku stracił ponad 10% a w samym kwietniu 4,3%.

W krajach Ameryki Południowej, głównie Brazylii i Argentyny, od 6 tygodni a w Argentynie nawet dłużej, indeksy giełdowe dynamicznie rosną. W Sao Paolo od połowy marca BOVESPA o ponad 14% a w Buenos Aires MERVAL o 17,7%. Trudno ocenić jak będą się zachowywały w kolejnych miesiącach, to w głównej mierze zależy od światowych cen surowców których obydwa kraje dostarczają, bo stabilność ich gospodarek może budzić obawy. A ceny surowców mogą rosnąć, jeśli jesteśmy w tej fazie cyklu koniunkturalnego w której warto uzupełnić portfel o instrumenty bazujące na surowcach. Jeśli natomiast inny ich duży światowy dostawca, Rosja, z powodów politycznych nie będzie darzona zaufaniem, wówczas inwestorzy mogą bardziej angażować się w przedsięwzięcia w krajach takich, jak obydwa powyżej wymienione.


Podsumowując:

Pomimo, że hossa trwa już długo nie widać powodów ekonomicznych do jej końca. Mogą nimi być na przykład coraz gorsze dane z Chin lub zmiana nastrojów w USA, ale równie istotna jak ekonomia jest dzisiaj polityka i to ona hamuje decyzje inwestycyjne. Jeśli sytuacja na wschodzie ustabilizuje się, wówczas odreagowanie na rynkach powinno być interesująco pozytywne.

Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.