AKTUALNOŚCI

13.09.2010

Ruszają zapisy na akcje !

TU EUROPA SA - najdłużej notowana spółka ubezpieczeniowa na warszawskiej giełdzie - wznowiła proces podwyższenia kapitału w drodze emisji nowej serii akcji.  Zapisy dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się już 15 września br.


Na rynek trafi 1 575 000 akcji z nowej serii oraz 1 570 400 akcji sprzedawanych przez GETIN Noble Bank S.A., a maksymalna cena emisyjna wyniesie 160 zł za akcję.


Środki pozyskane w drodze nowej emisji akcji pozwolą nam na dalsze zwiększanie skali sprzedaży w tym również na rozwój nowych linii produktowych – mówi Jacek Podoba Prezes TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA. – Ponadto, poszerzając grono akcjonariuszy, damy po raz pierwszy tak dużej grupie inwestorów, w tym również indywidualnych, możliwość wzięcia udziału w naszym dalszym rozwoju.


Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 15 do 21 września 2010 roku w biurach maklerskich CDM Pekao S.A., Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A., NOBLE Securities S.A, Domu Maklerskiego PKO BP S.A., Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. oraz Millennium Domu Maklerskiego S.A.


Jednocześnie z publiczną ofertą 1.575.000 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii H prowadzona jest publiczna sprzedaż przez GETIN NOBLE Bank S.A. 1.570.400 akcji zwykłych na okaziciela dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych („GPW”). Grupa Europa zajmuje pozycję lidera branży ubezpieczeniowej w dziedzinie bankassurance w Polsce. Dynamiczny rozwój EUROPY trwa już od wielu lat. Za rok 2009 to właśnie spółka TU na Życie Europa SA zajęła pozycję wicelidera na polskim rynku spółek życiowych (składka przypisana brutto wg PSR wg danych KNF za 2009 rok).


Naszą siłą w dotarciu do Klientów jest współpraca z największą liczbą instytucji finansowych w Polsce. Jesteśmy już od wielu lat partnerem największych polskich banków, pośredników finansowych a także firm turystycznych. Współpracujemy dzisiaj z ponad 300 podmiotami.  Każdy kolejny Partner i wspólne z nim doświadczenie sprawia, że dziś naszą przewagą jest szybkość i skuteczność w tworzeniu i wdrażaniu produktów odpowiadających na potrzeby rynku  -  mówi Prezes Podoba.


W wyniku konsekwentnie realizowanej strategii Grupa Kapitałowa EUROPA, zakończyła rok 2009 rekordowym wynikiem netto wynoszącym przeszło 120 milionów złotych (zysk netto grupy wg MSSF) a pod względem efektywności mierzonej zwrotem z kapitałów ROE dla GK EUROPA za rok 2009 wyniosło 38,6% i znacznie przewyższyło ROE całego sektora ubezpieczeniowego, które wyniosło 18,45% (wg [PSR]/[MSSF])  


-Nasza skuteczność wynika nie tylko z szybkiego wzrostu sprzedaży, ale też z unikalnej kompetencji w integrowaniu oferty zarówno życiowej, jak i majątkowej
 – dodaje Jacek Podoba. – To także zasługa utrzymywania prostej struktury organizacyjnej, w której znacznie łatwiej zachować elastyczność, wysokie standardy obsługi i sprawność we wdrażaniu innowacji


Wśród partnerów Grupy jest przeszło 120 instytucji finansowych (w tym czołówka polskich banków). W odpowiedzi na ich potrzeby w samym 2009 roku Grupa wprowadziła na rynek ok. 100 nowych produktów.


Pozyskujemy nowych Partnerów, pogłębiamy relacje  z dotychczasowymi, rozwijamy też nowe kanały dystrybucji. Dostosowujemy nasze produkty do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku. Szybkością działania często wyprzedzamy konkurencję i wyznaczamy nowe trendy – mówi prezes Jacek Podoba. 


Skuteczność tej strategii znalazła swoje odzwierciedlenie również w wynikach pierwszej połowy 2010r. Grupa EUROPA odnotowała w tym okresie dalsze istotne wzrosty. Wynik finansowy netto wyniósł 70,3 mln zł (wg MSSF) i jest aż o 25% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (56,2 mln zł wg MSSF). Nowa sprzedaż w pierwszej połowie br. przekroczyła 2,96 mld zł składki przypisanej brutto (wg PSR) , prawie zrównując się z 3 mld zł przypisu za cały ubiegły rok.


Zapisy Inwestorów Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w dniach od 22 do 24 września 2010r. Oferta publiczna akcji skierowana jest do krajowych inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. W związku z ofertą TU Europa oraz GETIN Noble Bank S.A. będą prowadzić ograniczone działania promocyjne dotyczące tej oferty poza granicami Polski, skierowane wyłącznie do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych z siedzibą poza granicami Polski zgodnie z właściwymi przepisami prawa jurysdykcji, gdzie takie działania dotyczące oferty będą prowadzone.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017