Słownik pojęć, czyli ubezpieczenia od A do Z | tueuropa.pl
Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

Słownik ubezpieczeniowy

Jednostka uczestnictwa
Udział w Aktywach danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Jednostki uczestnictwa danego UFK posiadają jednakową wartość i reprezentują udziały Ubezpieczających w Aktywach danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Jednostki Uczestnictwa UFK nie stanowią odrębnego od umowy ubezpieczenia prawa, nie mogą być zbywane i obciążane na rzecz osób trzecich, nie są oprocentowane.