Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
26.11.2015 Informacja dla Klientów posiadających Europejski Fundusz Obligacji oraz KorpoInvest

W związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 21 listopada 2015 r. na temat niewypłacalności Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, którego obligacje wchodziły w skład aktywów Europa UFK Obligacji Korporacyjnych, TU na Życie Europa S.A. informuje, że w dniu 25  listopada 2015 r. dokonało przeszacowania wartości obligacji tego emitenta, co spowodowało spadek wartości jednostki uczestnictwa Europa UFK Obligacji Korporacyjnych, który był dostępny w ramach ubezpieczeń: Europejski Fundusz Obligacji oraz KorpoInvest. Przeszacowanie wartości obligacji zostało dokonane na podstawie powyższej informacji podanej przez KNF.

Pełna treść komunikatu KNF

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/Zawieszenie_SBRR_w_Wolominie_wystapienie_upadlosci.html

Pytania można kierować na adres: bok@tueuropa.pl, efo@tueuropa.pl