Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

Kontakt

Kontakt w sprawie sprzedaży, umów, gwarancji, szkoleń:

 


Kontakt w sprawie zamawiania OWU, certyfikatów, okładek na polisy: turystyka.bp@tueuropa.pl
Kontakt w sprawie rozliczeń: faktury.bp@tueuropa.pl
Kontakt w sprawie zmian na polisach: turystyka.bp@tueuropa.pl

 

info Nowy adres siedziby

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

ul. gen. Władysława Sikorskiego 26
53-659 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
KRS 0000002736,
NIP: 895-10-07-276,
Kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł