Ważne informacje dla Klientów - Centrum Obsługi Klienta - Tu Europa
Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
15.06.2020 Komunikat dla klientów Biura Podróży Aktywni+

W związku z informacjami o niewypłacalności Biura Podróży Aktywni+ z siedzibą w Warszawie, które posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., informujemy o możliwości składania roszczeń związanych z zawartą umową o udział w imprezie turystycznej lub umową o powiązane usługi turystyczne, które nie zostały lub też nie zostaną zrealizowane przez Biuro Podróży Aktywni+.

Roszczenie z tego tytułu należy kierować drogą pocztową pod następujący adres: 

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
Departament Obsługi Klientów
Biuro Regionalne we Wrocławiu
53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62

Roszczenie można też zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkody@tueuropa.pl.

Do roszczenia należy dołączyć:

1. Kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a Biurem Podróży Aktywni+ lub kopię dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialne Biuro Podróży Aktywni+,

2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz Biura Podróży Aktywni+ należności za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, związanych z zawartą umową,

3. Oświadczenie stwierdzające niewykonanie przez Biuro Podróży Aktywni+ usług turystycznych o określonej wartości,

4. Oświadczenie zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który na nastąpić wypłata środków z gwarancji lub wskazanie innego sposobu wypłaty zabezpieczenia.

Poniżej znajdują się linki do pobrania wzorów formularza i dokumentów:

Formularz zgloszenia szkody

Oswiadczenie do gwarancji

 

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu

071 36 92 887  lub 801 500 300

w godzinach 8.00–20.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8.00 –16.00 w soboty

lub pod adresem mailowym: bok@tueuropa.pl