Wynajmujący vs lokator – kto odpowiada za szkody w wynajmowanym mieszkaniu?

Opublikowano
Wynajmujący vs lokator – kto odpowiada za szkody w wynajmowanym mieszkaniu

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, kiedy i w jakim zakresie będziesz odpowiedzialny za powstałe w nieruchomości szkody.

ubezpieczenie nieruchomości online

Zarówno wynajmujący, jak i najemcy najczęściej polegają w zakresie szkód na kaucji, na którą strony umawiają się przy zawarciu umowy. Nie zawsze jednak pozwala ona na pokrycie szkód. Jak się jednak okazuje, przy wysokich cenach za materiały i usługi remontowo-budowlane, miesięczna opłata za mieszkanie często nie wystarczy na naprawę nawet niewielkich zniszczeń, a tym bardziej zakup nowych sprzętów. Dlatego zarówno będąc najemcą, jak i wynajmującym zainwestować w odpowiednie ubezpieczenie mieszkania, dzięki któremu będziemy mogli otrzymać odszkodowanie w wysokości odpowiadającej zaistniałym szkodom. Tymczasem ani najemcy, ani właściciele nieruchomości często nie są świadomi takiego rozwiązania.

Obowiązki najemcy i właściciela

Przed zakupieniem ubezpieczenia domu i mieszkania najlepiej najpierw uświadomić sobie, jak ustawa o ochronie lokatorów reguluje prawa i obowiązki najemców i wynajmujących. Kluczowa w tej kwestii obowiązków najemcy jest umowa lokatora z właścicielem. Zgodnie z prawem - najemca ma obowiązek eksploatować lokal w sposób, w jaki określiła to zawarta pomiędzy najemcą a właścicielem umowa. Ponadto najemca musi utrzymywać lokal we właściwym stanie technicznym oraz higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Ustawa przewiduje ona m.in., że najemca powinien informować właściciela o potrzebie napraw, ale sam również jest zobowiązany do wykonania niektórych prac. Najemcę obciąża m.in. naprawa i konserwacja podłóg, wykładzin podłogowych, okładzin ceramicznych, szklanych, a także okien i drzwi, wbudowanych mebli, pieców, czy kuchni. Malowanie lub tapetowanie oraz naprawa uszkodzeń tynków ścian i sufitów również będzie po stronie najemcy. Choć trzeba w tym miejscu podkreślić, że najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Ustawa określa również szereg obowiązków, które ciążą na właścicielu mieszkania. Ten jest zobowiązany m.in. do zapewnienia sprawnych instalacji i urządzeń, które umożliwiają korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej itp. Właściciel powinien również dokonywać napraw budynku i pomieszczeń oraz instalacji wewnętrznych, czy pieców, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Obowiązków po obydwu stronach umowy najmu nieruchomości jest zatem wiele. Tymczasem każde mieszkanie, czy dom oraz jego wyposażenie narażone jest na wiele niebezpieczeństw, wśród których można wymienić zarówno zdarzenia losowe, jak i włamanie, czy też ryzyko wyrządzenia szkody osobom trzecim. Z tego względu zarówno lokator, jak i właściciel powinien zadbać o odpowiednie ubezpieczenie mieszkania.

Ubezpieczenie dla lokatora

Podstawowe dwa rodzaje polis mieszkaniowych, o których powinien pomyśleć każdy najemca to ubezpieczenie ruchomości, ubezpieczenie OC mieszkania oraz assistance. Ruchomości domowe to różne elementy wyposażenia mieszkania takie jak sprzęt komputerowy, drukarki czy telewizor oraz biżuteria. Jeżeli zostaną skradzione w wyniku włamania bądź rabunku - ubezpieczyciel zrekompensuje poniesione straty. Podobnie jak w przypadku pożaru, zdarzeń losowych lub akcji ratowniczej czy dewastacji. Assistance to natomiast polisa, która zapewnia różnego typu usługi fachowców takich jak hydraulik, ślusarz, czy elektryk, z których pomocy można skorzystać w przypadku awarii. Najemcy przyda się też OC w życiu prywatnym, na wypadek zalania lub wyrządzenia innego typu szkód osobom trzecim.

Ubezpieczenie dla właściciela

To bez wątpienia ubezpieczenie murów i elementów stałych od pożaru, zdarzeń losowych, katastrofy budowlanej i dewastacji. Jeżeli ponadto mieszkanie jest wynajmowane z cennym wyposażeniem takim jak sprzęt AGD, czy RTV - zalecaną polisą jest także ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem lub rabunku. Właścicielowi również przyda się assistancektóre odciąży go od konieczności finansowania wybranych napraw, jeżeli dojdzie do awarii. Opcją wartą zainteresowania jest też asysta prawna, czy ochrona na wypadek utraty czynszu. Sprawdź, o czym powinieneś pamiętać, wynajmując swoje mieszkanie. KLIK

Wiedząc jaką polisę wybrać będąc najemcą lub właścicielem – pozostaje tylko sposób zakupu ubezpieczenia. Gdy kupujemy ubezpieczenie nieruchomości, koszt nie musi być wcale wysoki. Dobierając odpowiednio polisę i kupując ją przez internet, możemy istotnie obniżyć koszt ubezpieczenia mieszkania tak, by zmieścił się w ramach naszych możliwości finansowych. Ceny wahają się w zależności od wielkości i położenia nieruchomości, a także zakresu ochrony oraz wybranej sumy ubezpieczenia. Zastanawiasz się, ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania w bloku? Przeczytaj artykuł na naszym blogu. KLIK

ubezpieczenie nieruchomości online

 

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się