Ubezpieczenie na zawody sztuk walki – sprawdź, na co zwrócić uwagę przy jego wyborze

Opublikowano
<meta name=Ubezpieczenie na zawody sztuk walki – sprawdź, na co zwrócić uwagę przy jego wyborze">

Przygotowujesz się do zawodów sportowych? Uprawiasz zapasy, judo, muay thai lub tradycyjne ju-jitsu? Bez względu na to, czy jesteś amatorem, czy profesjonalistą, pomyśl o ubezpieczeniu sportowym. Na co zwrócić uwagę wybierając tego typu ochronę? Co powinno obejmować ubezpieczenie sportowe na zawody sztuk walki?

Ubezpieczenie sportowe na zawody sztuk walki – dlaczego warto

Pomimo odpowiedniego przygotowania, wielotygodniowych treningów i zachowania wszystkich zasad bezpieczeństwa zawsze istnieje ryzyko, że coś może się wydarzyć. Może to być na przykład kontuzja, która będzie wymagać rehabilitacji i na kilka miesięcy wyłączy Cię z życia sportowego. Co wtedy? Rozpoczynając walkę, myślisz być może o zwycięstwie. Czasem jednak życie pisze własne scenariusze. Powiedzenie „przezorny, zawsze ubezpieczony”, nie wzięło się znikąd. Świadomość dodatkowej ochrony pozwoli Ci wejść na matę czy ring ze spokojną głową. Świadomość, że w razie nieszczęśliwego wypadku, otrzymasz wsparcie, jest bezcenna.

Ubezpieczenie na zawody sztuk walki – co wziąć pod uwagę

Ubezpieczenie ubezpieczeniu nierówne, dlatego warto przeanalizować szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej danego ubezpieczenia. Poniżej wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie sportowe na zawody sportów walki.

Dyscyplina sportowa

Sam fakt, że dany ubezpieczyciel posiada w swojej ofercie ubezpieczenie sportowe, nie oznacza, że dotyczy ono akurat sportów walki, czy zawodowego uprawiania tychże sportów. Dlatego analizując różne oferty sprawdź, czy zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniałe w czasie uprawianego przez Ciebie sportu.

Wiek

W przypadku niektórych ubezpieczeń sportowych ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeśli dana osoba jest zbyt młoda lub przeciwnie – jeśli przekroczyła już pewien wiek. Nie ma w tym nic dziwnego, z wiekiem wzrasta bowiem ryzyko nieszczęśliwego wypadku. U nas zakres wiekowy jest dość szeroki. Ubezpieczeniem sportowym mogą zostać objęte osoby od 16 aż do 75 lat.

Czas ochrony

Ubezpieczenie sportowe powinno być elastyczne, szczególnie jeśli chodzi o czas ochrony. Sam decydujesz, czy potrzebujesz ochrony na dłuższy okres treningowy, czyli przygotowania do zawodów, a może tylko na krótki czas ich trwania. Nasze ubezpieczenie sportowe można zakupić na okres 3 miesięcy albo na 30 dni lub krócej. Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna działać od wskazanego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia dnia, nie wcześniej niż następnego dnia po opłaceniu składki.

Zakres podstawowej ochrony

To jedna z najważniejszych kwestii. Sprawdź koniecznie, co obejmuje podstawowy zakres ubezpieczenia sportowego. Może obejmować np. świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku lub z tytułu śmierci na skutek zawału serca lub udaru mózgu, który nastąpił w wyniku nadmiernego wysiłku podczas uprawiania sportu.

Możliwość dodatkowej ochrony

Ubezpieczenie sportowe powinno być dostosowane do Twoich potrzeb, sprawdź zatem, czy możesz rozszerzyć podstawowy zakres ubezpieczenia o dodatkową ochronę, taką jak na przykład zwrot kosztów rehabilitacji, zwrot kosztów ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu sportowego, OC w wyniku uprawiania sportu, a nawet koszty rezygnacji z udziału w zawodach.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić w przypadku zajścia określonego zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Jest to górna granica odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela, do wysokości której wypłacane jest świadczenie. Suma ubezpieczenia jest określana podczas zawierania umowy ubezpieczenia. W ubezpieczeniu sportowym znajdującym się w naszej ofercie, suma ubezpieczenia może wynosić od 10 000 zł  do nawet 100 000 zł.

Wyłączenia

Wyłączenia, czyli wykluczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela to sytuacje, w których ubezpieczenie nie zadziała. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z:

 • zażywaniem środków dopingujących,
 • uprawianiem sportów ekstremalnych,
 • pozostawaniem po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,
 • nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub fizjoterapeuty.

Pamiętaj, aby przed zakupem ubezpieczenia zapoznać się z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności znajdującą się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Wysokość składki ubezpieczenia sportowego

Cena ubezpieczenia sportowego, czyli w praktyce wysokość składki, zależy od kilku czynników, takich jak:

 • rodzaj sportu,
 • rodzaj jego uprawiania (zawodowo czy amatorsko),
 • okresu ochrony,
 • wysokość sumy ubezpieczenia,
 • wybranych rozszerzeń podstawowej ochrony.

Przeanalizujmy to na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że:

 • uprawiasz judo rekreacyjnie,
 • chcesz ubezpieczyć się na 3 dni,
 • zakres ochrony zawiera trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku (30 000 zł),
 • rozszerzasz ubezpieczenie o odpowiedzialność cywilną (10 000 zł) i zwrot kosztów  rehabilitacji (3 000 zł).

W takim przypadku szacowana wysokość składki wyniesie około 28 zł / cały okres ochrony*.  

Ubezpieczenie na zawody sztuk walki – podsumowanie

Zarówno amatorskie, jak i zawodowe uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem. Ubezpieczenie sportowe może zapewnić wsparcie finansowe na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału sercalub udaru mózgu w wyniku wysiłku fizycznego, jaki miał miejsce podczas uprawiania sportu. Czasem wydaje się, że to niepotrzebny wydatek. Jednak o tym, jak bardzo przydaje się ten rodzaj polisy przekonali się sportowcy walczący o powrót do zdrowia.

*Przedstawione informacje dotyczące prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do negocjacji. Zawarcie umowy dotyczące opisywanych usług następuje jedynie po zgodnym oświadczeniu woli stron w postaci podpisu pod umową sporządzoną w formie pisemnej i precyzującą zakres oraz warunki tej umowy.

Kalkulacja składki wykonana na dzień 08.02.2024 r.

Szczegółowy zakres ochrony i wyłączeniami znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 • Oceń ten artykuł
  oceń pierwszy!
 • Podziel się