Wyłączenia odpowiedzialności

Opublikowano
Wyłączenia odpowiedzialności – katalog zdarzeń i zachowań, za które, w przypadku zaistnienia szkody, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

Wyłączenia odpowiedzialności – katalog zdarzeń i zachowań, za które, w przypadku zaistnienia szkody, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

 

Katalog wyłączeń zróżnicowany jest również w zależności od rodzaju ubezpieczenia i poszczególnych wariantów, które wybiera ubezpieczający. Zawarcie umowy powinna poprzedzić dokładna analiza postanowień umownych zapisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W ubezpieczeniu NNW Sport oferowanym przez TU Europa ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia zdarzeń ubezpieczeniowych spowodowanych m.in.:

  •         próbą samobójstwa
  •         alkoholizmem
  •         wystąpieniem u ubezpieczonego zaburzeń psychicznych
  •         chorobą zawodową

Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne.

Z kolei polisa Koszty Rezygnacji nie chroni wydatków ubezpieczonego na wypadek odwołania, zmiany terminu lub przerwania imprezy turystycznej, rejsu, konferencji, szkolenia, kursu, warsztatów, imprezy masowej przez organizatora, a jedynie w sytuacji uzasadnionej konieczności zrezygnowania z zaplanowanego udziału w wydarzeniu przez ubezpieczonego.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się