Przedmiot ubezpieczenia

Opublikowano
Przedmiot ubezpieczenia – w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. W przypadku ubezpieczeń osobowych przedmiotem ubezpieczenia są zdrowie i życie.

Przedmiot ubezpieczenia – w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. W przypadku ubezpieczeń osobowych przedmiotem ubezpieczenia są zdrowie i życie.

 

W praktyce przedmiotem ubezpieczenia może być prawie wszystko, od najważniejszego: naszego życia do krzesła stanowiącego ruchomość domu.

Przedmiotem ubezpieczenia osobowego są zawsze dobra osobiste człowieka w postaci jego życia i zdrowia. W zależności od tego, jakie zdarzenie stanowi podstawę do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, możemy rozróżnić ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Poza wymienionymi dwoma typami ubezpieczeń na życie funkcjonują ich odmiany w postaci ubezpieczeń posagowych, ubezpieczeń na życie związanych z funduszem kapitałowym i ubezpieczeń rentowych.

Kodeks cywilny wskazuje, że przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.

Wraz z rozwojem możliwości i kreatywności ludzi coraz częściej przedmiotem ubezpieczenia są takie elementy czy zdarzenia, które dawniej nie były w ogóle możliwe. Obecnie można ubezpieczyć prawie wszystko i ubezpieczyć się od prawie wszystkich możliwych zdarzeń. Do takich nietypowych przedmiotów ubezpieczeń możemy zaliczyć m.in. wykupienie przez rząd Tajlandii ubezpieczenia dla turystów odwiedzających ich kraj od ran i siniaków ze względu na wzmożone manifestacje czy ochrona wychowawcy kolonijnego od różnego rodzaju skutków działania młodych ludzi w czasie wyjazdu wakacyjnego.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się