Zakres ubezpieczenia

Opublikowano
Zakres ubezpieczenia - lista ryzyk, które objęte są ochroną ubezpieczeniową na mocy konkretnej umowy z ubezpieczycielem.

Zakres ubezpieczenia - lista ryzyk, które objęte są ochroną ubezpieczeniową na mocy konkretnej umowy z ubezpieczycielem.

Wykupując ubezpieczenie musimy pamiętać, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej jest różny w zależności od wybranej polisy. Na przykład jedne z oferowanych ubezpieczeń nieruchomości chronią nas jedynie w przypadku włamania i rabunku, inne zaś również w przypadku aktów wandalizmu, pożaru, huraganu, gradu czy wybuchu. Dokładna informacja na ten temat zawarta jest w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Określają one przedmiot i zakres ubezpieczenia, a więc co ubezpieczamy, od czego i w jakim zakresie.

Warto mieć na uwadze, że niska wysokość składki może nie gwarantować dostatecznej ochrony naszego mienia, innymi słowy zakres ubezpieczenia jest wtedy przypuszczalnie dość wąski w przeciwieństwie do listy wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się