Ubezpieczenie ruchomości domowych – cena, warunki, wyłączenia

Opublikowano
Ubezpieczenie ruchomości domowych – cena, warunki, wyłączenia

Podstawowy wariant ubezpieczenia nieruchomości chroni zwykle tylko mury i elementy stałe. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych zagrożony jest jednak cały dobytek, w tym tzw. ruchomości. Warto o tym pamiętać ubezpieczając dom lub mieszkanie. W tym artykule wyjaśniamy, co to jest ubezpieczenie ruchomości domowych, jaki jest jego koszt, kiedy zadziała i jakie mogą być wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Podstawowy wariant ubezpieczenia nieruchomości chroni zwykle tylko mury i elementy stałe. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych zagrożony jest jednak cały dobytek, w tym tzw. ruchomości. Warto o tym pamiętać ubezpieczając dom lub mieszkanie. W tym artykule wyjaśniamy, co to jest ubezpieczenie ruchomości domowych, jaki jest jego koszt, kiedy zadziała i jakie mogą być wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ruchomości domowe w ubezpieczeniu nieruchomości

Zacznijmy od tego, czym właściwie są ruchomości domowe w ubezpieczeniu mieszkania lub domu. Termin ten odnosi się do przedmiotów ruchomych znajdujących się wewnątrz budynku. Obejmuje to wszystkie rzeczy, które nie są trwale związane z konstrukcją budynku, czyli nie są jego integralną częścią. Ruchomościami domowymi są np. meble, sprzęty AGD, elektronika, ubrania, biżuteria, rośliny doniczkowe, dekoracje, gotówka, instrumenty, a także sprzęt sportowy turystyczny i rehabilitacyjny.

Ruchomości domowe w ubezpieczeniu nieruchomości – zakres ochrony

Standardowo mienie ruchome jest chronione finansowo na wypadek zdarzeń losowych, które mają miejsce w nieruchomości, jak pożar, zalanie, wybuch, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, huragan itp. Za niektóre ryzyka trzeba dopłacić, to m.in. kradzież z włamaniem, rabunek, przepięcie, powódź, dewastacja. Dużo korzystniejszą opcją jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia jest wariant all risk. W ramach tego wariantu ochroną objęte są wszystkie zdarzenia trudne do przewidzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, a co za tym idzie – ubezpieczenie nie zadziała. Wybierając ubezpieczenie mieszkania lub domu należy przede wszystkim dostosować je do własnych potrzeb oraz indywidualnych wymagań dotyczących zakresu.

Ruchomości domowe w ubezpieczeniu nieruchomości – wykluczenia

Jak już wspominaliśmy, wykluczenia, nazywane również wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela to sytuacje, w których ubezpieczenie nie zadziała. Przykładowo,  zdarzeniami takimi mogą być szkody powstałe na skutek zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez krety, ptaki, owady; szkody powstałe w wyniku braku bieżącej konserwacji mienia; szkody powstałe w mieniu pozostawionym na balkonie/tarasie/loggii, znajdujące się na parterze budynku. Ponadto, z ubezpieczenia mienia ruchomego wyłączone mogą być: kamienie szlachetne, dzieła sztuki, sprzęt elektroniczny, gotówka lub biżuteria i inne.

Pamiętaj, aby przed zakupem ubezpieczenia zawsze zapoznać się z jego warunkami oraz wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ruchomości domowe a suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić w przypadku szkody lub straty spowodowanej zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową. Jest to rodzaj ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i stanowi górną granicę odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela. Przykładowo, jeśli posiadasz polisę ubezpieczenia mienia ruchomego z sumą ubezpieczenia w wysokości 20 000 złotych, to w przypadku szkody ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie nieprzekraczające tej kwoty. Jeżeli wartość straty lub szkody przekracza maksymalną sumę ubezpieczenia, osoba ubezpieczona będzie musiała pokryć nadwyżkę kosztów samodzielnie. Dlatego warto zaznaczyć, że ustalanie sumy ubezpieczenia zależy zazwyczaj od wartości mienia objętego ubezpieczeniem. Ważne jest to, by dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia oraz wybrać taką sumę ubezpieczenia, aby zapewnić adekwatną ochronę finansową w przypadku ewentualnych zdarzeń losowych. W przypadku naszej oferty ubezpieczenia ruchomości domowych maksymalna suma ubezpieczenia do wyboru wynosi aż 250 000 zł.

Ubezpieczenie ruchomości domowych a wysokość składki

Jak już wspominaliśmy, ochrona ruchomości domowych jest dostępna w ramach naszego ubezpieczenia domu lub mieszkania. Ile będzie wynosić składka? Przeanalizujmy to na konkretnym przykładzie:

Załóżmy, że ochroną chcesz objąć dom. Ubezpieczasz mury oraz elementy stałe na 700 000 zł, ruchomości domowe na 50 000 zł, a dodatkowo ruchomości dziecka, które mieszka poza miejscem ubezpieczenia. Decydujesz się na wariant od tzw. ryzyk nazwanych. W takim przypadku szacowana wartość składki wyniesie około 493 zł* za rok ochrony.

Pozostałe kryteria, które wskazaliśmy w kalkulacji:

  • jesteś właścicielem domu, w którym mieszkasz nieprzerwanie,
  • dom ma 2 kondygnacje,
  • nie prowadzisz w nim działalności gospodarczej,
  • nie jest konstrukcji palnej i nie jest w trakcie budowy,
  • nie było w nim żadnych szkód w ciągu ostatnich 3 latach.

Ubezpieczenie ruchomości domowych – podsumowanie

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak cenne są dla nas niektóre przedmioty, dopóki ich nie stracimy. Nic więc dziwnego, że w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania, możesz ubezpieczyć także mienie ruchome. Najważniejsze jest to, by suma ubezpieczenia była adekwatna do wartości takiego mienia aby w razie jego utraty lub zniszczenia w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymać kwotę odzwierciedlająca jego realną wartość.

*Przedstawione informacje dotyczące prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy dotyczące opisywanych usług następuje jedynie po zgodnym oświadczeniu woli stron w postaci podpisu pod umową sporządzoną w formie pisemnej i precyzującą zakres oraz warunki tej umowy.

Kalkulacja składki wykonana na dzień 02.02.2024 r.

Szczegółowy zakres ochrony wraz z wyłączeniami znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się