Umowa o pracę a kontrakt B2B - plusy i minusy

Opublikowano
Umowa o pracę a kontrakt b2b - plusy i minusy

Pandemia Covid-19 wpłynęła na właściwie każdy aspekt naszego codziennego życia, w tym także na rynek pracy. Z uwagi na wdrażane obostrzenia i konieczność przygotowania osobom zatrudnionym możliwości pracy zdalnej część pracodawców przeszła prawdziwą rewolucję. 


Co więcej, wdrożone zmiany okazały się na tyle atrakcyjne z punktu widzenia pracowników, że weszły w stały repertuar ogłoszeń o pracę - coraz częściej potencjalni pracownicy mogą wybrać nie tylko miejsce wykonywania swoich obowiązków (zdalnie versus stacjonarnie w biurze), ale też… mogą dokonać jeszcze jednego wyboru: umowa o pracę czy B2B?

Jakie są plusy umowy o pracę? Czy UoP ma jakieś minusy? Która forma współpracy z pracodawcą jest korzystniejsza finansowo? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu!


Czym właściwie jest kontrakt b2b?

B2b to skrót od angielskiego zwrotu business to business, i, tłumacząc dosłownie, oznacza świadczenie usług jednej firmie przez drugą. Tym samym podjęcie decyzji o rozpoczęciu tej formy działalności wiąże się z koniecznością samozatrudnienia, czyli założenia własnej (często jednoosobowej) działalności gospodarczej i wystawiania faktur innej firmie (występującej niejako w roli “pracodawcy”).

Zainteresowanie kontraktami b2b stale rośnie - model świadczenia usług na kontrakcie cieszy się ogromną popularnością. Dzieje się tak przede wszystkim z powodów finansowych, korzystnych dla obu współpracujących stron - firma-pracodawca ponosi niższe koszty, a osoba zatrudniona na b2b zarabia więcej. Układ ten jest szczególnie korzystny dla nowych samozatrudnionych przedsiębiorców, którzy mogą liczyć na szczególne ulgi ze strony ZUSu.

Poznaj plusy b2b

Wspomniane powyżej zalety rozliczeniowe nie są jedyną zaletą samozatrudnienia. Poza większą ilością gotówki pozostającej w kieszeni kontraktowca do benefitów wynikających z faktu świadczenia pracy w ramach umowy b2b zaliczyć można:

 • elastyczność - warunki współpracy z firmą-pracodawcą, takie jak np. godziny pracy, są dużo łatwiejsze do wynegocjowania i dostosowania do własnych preferencji; wynika to z zapisów prawa pracy, które jasno precyzują wytyczne dotyczące UoPów;

 • wybór sposobu opodatkowania - kontraktowiec, pod warunkiem udokumentowania stosownych zarobków, ma możliwość podjęcia decyzji o rozliczaniu się zgodnie z założeniami podatku liniowego o stałej wysokości (uwaga: przy tym wyborze należy jednak pamiętać o braku możliwości rozliczenia się wspólnie ze współmałżonkiem);

 • świadczenie usług dla więcej niż jednego podmiotu - decydując się na samozatrudnienie możesz legalnie dorobić sobie do “pensji podstawowej” wykonując pracę dla wielu firm jednocześnie; co więcej, łatwo uregulujesz z nimi wszelkie należności dzięki możliwości wystawienia faktury;

 • rozliczanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością - wydatki, które musisz ponieść w związku z prowadzeniem własnej firmy, możesz zaliczyć to tzw. kosztów prowadzenia działalności, obniżając tym samym wysokość koniecznych do odprowadzenia podatków;

 • dotacje i dofinansowania - będąc przedsiębiorcą masz możliwość korzystania z ulg proponowanych zarówno przez Polskę, jak i przez UE.

Minusy b2b

Prowadzenie własnej działalności nie jest jednak mityczną krainą mlekiem i miodem (i pieniędzmi) płynącą. Do kluczowych minusów samozatrudnienia zaliczyć należy brak pracowniczych przywilejów, typowych dla umów o pracę, takich jak np. płatny urlop wypoczynkowy. Coraz częściej jest on jednak przedmiotem negocjacji prowadzonych przed nawiązaniem współpracy ze spółką-pracodawcą.

Kolejnym mankamentem pracy na kontrakcie b2b jest szereg formalności, których należy dopełnić, zarówno w momencie samego zakładania działalności, jak i rozliczeń podatkowych.

Wady i zalety umowy o pracę


Zawarcie umowy o pracę jest regulowane przez Kodeks Pracy. Zgodnie z definicją tego rodzaju stosunku pracy, osoba zatrudniona zobowiązana jest do wykonania na rzecz pracodawcy pracy wskazanego rodzaju, pod jego kierownictwem oraz w wyznaczonym przez niego miejscu i wymiarze czasu. Pracodawca z kolei zobligowany jest do wypłacania za te czynności ustalonego wcześniej wynagrodzenia. UoP może zostać zawarta na czas: 


 • nieokreślony - forma najbardziej korzystna z punktu widzenia pracownika, zapewniająca stabilność i ochronę przed nagłą utratą zatrudnienia;

 • określony - może zostać zawarta maksymalnie 3 razy na 33 miesiące z tym samym pracownikiem; po upływie tego okresu pracodawca zobowiązany jest zamienić ją na umowe na czas nieokreślony;

 • próbny - wynoszący do 3 miesięcy i mający na celu sprawdzenie stopnia dopasowania pracownika do powierzonego mu stanowiska.


Do plusów tego rodzaju stosunku pracy zaliczyć niewątpliwie należy prawo do płatnego urlopu w wymiarze stosownym do czasu zatrudnienia, prawo do płatnych zasiłków macierzyńskich i chorobowych, ochronę kobiet w ciąży przed zwolnieniem oraz gwarancję uzyskania wynagrodzenia minimalnego i ubezpieczenia.


Istnieją też jednak pewne minusy umowy o pracę - w przypadku długoterminowego zatrudnienia u danego pracodawcy  okres wypowiedzenia wynosi aż 3 miesiące, co może być problematyczne w przypadku chęci szybkiej zmiany pracy. Co więcej, ten rodzaj umowy jest najbardziej kosztowny z punktu widzenia pracodawców; z uwagi na dużą liczbę składek niezbędnych do opłacenia (emerytalne, rentowe, składka wypadkowa, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) kwota netto trafiająca bezpośrednio do kieszeni pracownika zdaniem części zatrudnionych też pozostawia nieco do życzenia.    

 • Oceń ten artykuł
  5.0/5 (4 ocen)
 • Podziel się