Zima a obowiązki właściciela domu jednorodzinnego

Opublikowano
 Zima a obowiązki właściciela domu jednorodzinnego - ubezpieczenie nieruchomości

Aż 1500 zł złotych - tyle może wynosić grzywna dla właściciela domu jednorodzinnego, który nie odśnieżył chodnika. To jednak nie koniec. Dużo większe skutki finansowe możemy ponieść, jeżeli ktoś z powodu naszego zaniedbania na nim się poślizgnie. Osoby, które doznały w ten sposób urazu, coraz częściej pozywają o odszkodowania. Zależnie od rozmiarów szkody sięgają nawet 100 tys. złotych.

ubezpieczenie nieruchomości online

Błoto, śnieg i lód

Zimy w Polsce są w ostatnich latach dosyć łagodne. Jednak opady śniegu w dalszym ciągu nastręczają problemów właścicielom oraz zarządcom domów. Tymczasem regularne oczyszczanie przylegającego do nieruchomości chodnika oraz dachu (ze śniegu, lodu, sopli itp.) to obowiązek właścicieli nieruchomości. Niestety wiele osób rezygnuje z wykonywania tych czynności, nie zawsze zdając sobie sprawę z grożących z tego tytułu kar i konsekwencji. Równocześnie wysokość świadczeń zasądzanych przez sądy osobom, które złamały ręce, nogi lub doznały innych urazów na śliskich chodnikach, systematycznie rośnie. Oczywiście zależą one od tego, na czym polegała szkoda. Zranieniu może ulec człowiek, ale śnieg czy lód może zniszczyć również stojący pod domem samochód. Dlatego nie warto odkładać odśnieżania, czy posypywania piaskiem lub solą chodnika na „jutro”. Co więcej, powinniśmy zadbać o takie czynności również, gdy planujemy dłuższy wyjazd – np. na ferie. W tym celu zawczasu powinniśmy przygotować pojemniki z piaskiem i poprosić o pomoc w odśnieżaniu sąsiada lub inną, zaufaną osobę. Wyjeżdżasz na święta? Sprawdź jak zadbać o dom. KLIK

Od dachu po rynny

Kluczowe dla bezpieczeństwa domowników oraz osób postronnych są też inne elementy nieruchomości. By zapewnić dobry stan techniczny domu (co zgodnie z prawem jest obowiązkiem właściciela) powinniśmy cyklicznie sprawdzać stan przewodów dymowych, kominowych, spalinowych, czy wentylacyjnych. To szczególnie ważne dla prawidłowego działania systemu wentylacyjnego domu w okresie jesienno-zimowym. Trudne warunki atmosferyczne mogą także wpływać na stan ścian zewnętrznych takich jak filary, gzymsy, czy balustrady. Pod wpływem ciężaru, czy ujemnej temperatury mogą np. oderwać się i podobnie jak bryła lodu wyrządzić szkodę. Dlatego właściciele nieruchomości powinni dokonywać przeglądów elewacji. Kolejny punkt to weryfikacja stanu dachu ze szczególnym uwzględnieniem pokryć dachowych, elementów blacharskich oraz odwodnienia. Chodzi tu o rynny i rury spustowe, które łatwo zapychają się igłami, liśćmi, czy piachem ograniczając odpływ wody z dachu. Jeżeli temperatura spada poniżej zera – wówczas zgromadzona w nich woda zamarza i tworzą się groźne sople. Stojąca, czy zamarzająca woda często prowadzi też do uszkodzenia konstrukcji dachowej, co z kolei może grozić zawaleniem. Ponadto cykliczna kontrola powinna obejmować także różnego typu instalacje – wodno-kanalizacyjne, elektryczne, czy piorunochronną. Weryfikacji przez specjalistów powinniśmy także objąć kotły, niezależnie od tego, jakim paliwem są zasilane. Każda kontrola, przeprowadzona przez uprawnione do tego osoby, powinna kończyć się sporządzeniem protokołu. Jeżeli pojawią się w nim informacje o nieprawidłowościach w domu - naszym obowiązkiem jest ich usunięcie. Przed sezonem grzewczym, pamiętaj o przeglądzie instalacji. Odpowiedni stan techniczny urządzeń zwiększy Twoje bezpieczeństwo. Więcej na naszym blogu. KLIK

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Posiadanie domu przynosi wiele korzyści, ale jak widać, nakłada też na nas sporo obowiązków. Nie bezcelowo. Nadrzędnym celem ustawodawcy przy ustalaniu tego typu przepisów była dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców, czyli nas samych. Nie powinniśmy zatem ich ignorować.

Warto pamiętać również o tym, że inwestycja w nieruchomość to nie tylko dbałość o komfort życiowy, ale także lokata oszczędności. Choć pozornie wydaje się dosyć bezpieczna, nierzadko nieruchomości ulegają zniszczeniu w wyniku różnego typu wypadków. Chodzi tu o takie zdarzenia jak pożar, grad, huragan, powódź, zaleganie śniegu i lodu, czy nawet eksplozję. Z tego względu każdą nieruchomość, a szczególnie nasz dom, warto ubezpieczyć. Przede wszystkim na wypadek zdarzeń losowych, ale tez kradzieży z włamaniem, czy dewastacji. Polisa ubezpieczeniowa domu kosztuje około kilkuset złotych rocznie. Cena zależy od takich czynników jak wielkość i położenie nieruchomości, zakres polisy, czy wysokość sumy ubezpieczenia. Zawsze jest to jednak znikoma część tego, co możemy potencjalnie stracić w wyniku szkody. Będą właścicielem domu, dobrze jest też zastanowić się nad ubezpieczeniem obiektów małej architektury, czy budynków gospodarczych znajdujących się na terenie naszej posesji. Najczęściej powinniśmy wykupić w tym celu odrębne ubezpieczenie. Czy warto? W ogród i znajdujące się z nim meble, lampy, czy krzewy. Najczęściej wkładamy spore kwoty, przeznaczając na ten cel niejedną pensję. Zróżnicowane oferty ubezpieczenia domu znajdziemy najszybciej w internecie. Na wybór konkretnej polisy najlepiej jednak poświęcić kilka chwil zwracając szczególną uwagę na zakres polisy i jej warunki. Uzupełnieniem ochrony dla domu powinno być OC mieszkaniowe, które zapewnia nam ochronę na wypadek wyrządzenia różnego typu szkód osobowych i rzeczowych osobom trzecim.

ubezpieczenie domu

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się