Ubezpieczenie na wypadek utraty czynszu – jakie są jego zasady i wykluczenia

Opublikowano
Ubezpieczenie na wypadek utraty czynszu – jakie są jego zasady i wykluczenia

Kupiłeś dom lub mieszkanie na wynajem? Planujesz ubezpieczyć swoją nieruchomość? Analizując różne oferty, zwróć uwagę, czy możesz ubezpieczyć się na wypadek utraty czynszu. Na czym polega ten dodatek do podstawowego zakresu ochrony? Jakie są jego zasady? Co obejmuje, a czego nie? Wyjaśniamy w tym artykule.

Ubezpieczenie na wypadek utraty czynszu – co to jest i jak działa

Ubezpieczenie na wypadek straty finansowej wynajmującego (utrata czynszu) to rodzaj rozszerzenia ubezpieczenia nieruchomości (domu lub mieszkania). Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową utraty czynszu jest jednoczesne ubezpieczenie domu lub mieszkania lub elementów stałych lub ruchomości domowych. Istotną ochrony jest zabezpieczenie finansowe wynajmującego, jeśli dojdzie do zdarzenia losowego, które uniemożliwi dalsze zamieszkanie nieruchomości, a osoba ta poniesie stratę w postaci utracenia czynszu. Jednym z warunków koniecznym do spełnienia, aby ochrona objęła stratę czynszu, jest pisemna forma umowy najmu oraz udowodnienie otrzymania czynszu za ostatni miesiąc lub, jeśli okres rozliczeniowy jest krótszy, uśrednienia czynszu za jeden miesiąc. Ochrona w ramach utraty czynszu dotyczy okresu potrzebnego, by naprawić szkody, jednak nie dłuższego niż 2 miesiące od momentu wystąpienia zdarzenia losowego lub powodzi, które uniemożliwiło zamieszkanie domu lub mieszkania, a tym samym spowodowało utratę czynszu.

Ubezpieczenie na wypadek utraty czynszu a suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką wypłaci ubezpieczyciel, jeśli utracisz możliwość pobierania czynszu na skutek zdarzenia losowego lub powodzi. Suma ubezpieczenia powinna być taka, by pokryć poniesione straty – w tym przypadku brak wpływów z wynajmu, czyli czynszu. W innym przypadku mówimy o niedoubezpieczeniu, czyli sytuacji, w której suma ubezpieczenia będzie niższa od faktycznej wartości przedmiotu ubezpieczenia. Wówczas środki z ubezpieczenia nie pokrywają w pełni poniesionych strat. Dlatego, porównując oferty ubezpieczenia na wypadek utraty czynszu i szerzej – ubezpieczenia nieruchomości w ogóle, warto zwrócić szczególną uwagę właśnie na sumę ubezpieczenia. Jeśli zapoznasz się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zamieszczonymi na naszej stronie internetowej, zauważysz, że maksymalna suma ubezpieczenia na wypadek utraty czynszu wynosi aż 10 000 zł.

Ubezpieczenie na wypadek utraty czynszu – wykluczenia

Wykluczenia, czyli wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, to wyszczególnione w ogólnych warunkach ubezpieczenia sytuacje, których ubezpieczenie na wypadek utraty czynszu nie obejmuje. Wyłączenia są czymś normalnym i znajdują się w każdej ofercie, bez względu na ubezpieczyciela. Warto jednak zwrócić na nie uwagę, ponieważ mogą się one nieco różnić. W przypadku ubezpieczenia na wypadek utraty czynszu w naszej ofercie,
z naszej odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek:

 • decyzji właściwych organów administracji, które uniemożliwiają lub powodują opóźnienia w naprawie zniszczeń, np. jeśli dojdzie do pożaru w budynku wielorodzinnym, a Nadzór Budowlany lub Prokuratura/ Policja prowadzą dochodzenie/ postępowanie wyjaśniające i do czasu jego zakończenia obowiązuje zakaz wstępu do obiektu,
 • opóźnienia w udostępnieniu lokalu najemcy na skutek decyzji właściciela nieruchomości.

Nie ponosimy odpowiedzialności również za odtworzenie zniszczonego mienia. Więcej na temat wyłączeń odnoszących się do ubezpieczenia mieszkania lub domu, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na wypadek utraty czynszu – cena

Jak już wspominaliśmy, ubezpieczenie na wypadek utraty czynszu to rozszerzenie dostępne w ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu. Ile wyniesie składka przy wyborze takiej dodatkowej ochrony? Przeanalizujmy to na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że chcesz ubezpieczyć mieszkanie, który kupiłeś, by czerpać zyski z wynajmu.

 • Ubezpieczasz mury oraz elementy stałe na kwotę 400 000 zł,
 • ruchomości na 20 000 zł,
 • wybierasz OC (Polska) na 50 000 zł,
 • dodatkowo wybierasz ubezpieczenie na wypadek utraty czynszu.
 • Decydujesz się na wariant od tzw. ryzyk nazwanych.

W takim przypadku szacunkowa wartość składki wyniesie około 224 zł za rok ochrony*.

Pozostałe kryteria, które wskazaliśmy w kalkulacji:

 • mieszkanie jest na pierwszym piętrze,
 • nie jest w nim prowadzona działalność gospodarcza,
 • jest zamieszkałe bez przerwy,
 • budynek nie jest konstrukcji palnej,
 • w ostatnich trzech latach nie było szkód.

Ubezpieczenie na wypadek utraty czynszu – podsumowanie

Inwestycje w nieruchomości pod wynajem są dziś bardzo popularne. Warto jednak przewidzieć różne scenariusze, również ten, w którym mieszkanie lub dom nie będą nadawały się do zamieszkania na skutek nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Mogłoby się wydawać, że do takich sytuacji dochodzi rzadko, jeśli jednak przydarzy się to akurat Tobie, odczujesz finansowe konsekwencje braku wpływów z wynajmu. Jeśli chcesz tego uniknąć, pomyśl o ubezpieczeniu domu lub mieszkania z rozszerzeniem o ubezpieczenie na wypadek utraty czynszu.

*Przedstawione informacje dotyczące prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy dotyczące opisywanych usług następuje jedynie po zgodnym oświadczeniu woli stron w postaci podpisu pod umową sporządzoną w formie pisemnej i precyzującą zakres oraz warunki tej umowy.

Kalkulacja składki wykonana na dzień 20.03.2024 r.

Szczegółowy zakres ochrony wraz z wyłączeniami znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

 • Oceń ten artykuł
  oceń pierwszy!
 • Podziel się