UOKiK

Opublikowano
UOKiK – polski urząd antymonopolowy, obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji państwowej, działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

UOKiK – polski urząd antymonopolowy, obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji państwowej, działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadza regularne kontrole wzorców stosowanych w umowach z konsumentami przez przedsiębiorców działających w wielu branżach – od szkół językowych i uczelni niepublicznych, przez organizatorów turystyki, zakłady ubezpieczeń i banki aż po telewizje kablowe i dostawców gazu. 

Od 2006 r. na podstawie rozporządzenia 2006/2004 funkcjonuje w UE współpraca organów państw członkowskich odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów prawa ochrony konsumentów Od 2006 r. na podstawie rozporządzenia 2006/2004 funkcjonuje w UE współpraca organów państw członkowskich odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów prawa ochrony konsumentów (ang. Consumer Protection Cooperation – CPC). UOKiK jest odpowiedzialny za koordynację stosowania tego rozporządzenia w Polsce. W ramach CPC państwa przekazują sobie informacje na potrzeby prowadzenia postępowań, a także przeprowadzają co roku przegląd stron internetowych mający na celu identyfikację przypadków łamania przepisów konsumenckich.

W 2012 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił na stronie serwisu internetowego UOKiK centrum elektronicznych porad. Drogą elektroniczną można też zgłosić nielegalnie zawarte porozumienia.

Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów ma miejsce wówczas, gdy bezprawna praktyka przedsiębiorcy dotyka pewnej grupy (zazwyczaj klientów danego przedsiębiorcy) lub nieograniczonej liczby konsumentów zagrażając interesom każdego konsumenta będącego lub mogącego być potencjalnie kontrahentem przedsiębiorcy, tym samym osobą poszkodowaną.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się