Ubezpieczenie utraty zysku a leasing

Opublikowano
ubezpieczenie utraty zysku

Jeżeli dojdzie do zniszczenia leasingowanego pojazdu bądź sprzętu służącego do wykonywania działalności gospodarczej, stratą będzie nie tylko zniszczony majątek, ale również utracony zysk z powodu przerwy w działalności. Ochroni przed tym ubezpieczenie utraty zysku.

Firmy z grupy MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) najczęściej ubezpieczają mienie takie, jak budynki, wyposażenie, środki transportu czy środki obrotowe. Taka polisa zabezpiecza przedsiębiorcę przed skutkami tych najczęstszych zdarzeń losowych i daje mu możliwość odtworzenia posiadanego mienia po zaistniałej szkodzie.

Ubezpieczenie majątku zapewni zwrot kosztów na odbudowę majątku, ale likwidacja strat może być czasochłonna. Tymczasem dłuższy przestój w produkcji czy świadczeniu usług oznacza brak zysków, co w konsekwencji może prowadzić nawet do utraty płynności finansowej.

Z tego powodu coraz powszechniejsze staje się ubezpieczenie utraty zysku, które zabezpiecza wynik finansowy przedsiębiorstwa na wypadek przerwy lub zakłócenia działalności spowodowanego szkodą majątkową, za którą towarzystwo ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w ramach ubezpieczenia mienia.

Rzeczy wzięte w leasing pod ochroną

Od utraty zysku można ubezpieczyć nie tylko przedmioty należące do przedsiębiorcy, ale też wzięte w leasing pojazdy i sprzęt służący działalności gospodarczej. Taką polisę jako pierwsze w Polsce wprowadziło Towarzystwo Ubezpieczeń Europa. Ubezpieczenie od utraty zysku dla branży leasingowej pozwala firmie na zachowanie płynności finansowej mimo zdarzeń losowych skutkujących zniszczeniem rzeczy wziętych w leasing.

Przedsiębiorca powinien brać pod uwagę, że nawet relatywnie niewielkie uszkodzenie jakiegoś składnika majątku firmy może doprowadzić do dużych strat. Będzie tak np. w razie pożaru leasingowanej maszyny o kluczowym znaczeniu dla produkcji czy skasowaniu samochodu dostawczego. Jeżeli przedsiębiorca poprzestanie na ubezpieczeniu mienia, to otrzymane odszkodowanie zrekompensuje jedynie to fizyczne uszkodzenie, ale jego skutki firma i tak poniesie. Ubezpieczenie utraty zysku pozwoli przedsiębiorcy otrzymać odszkodowanie za poniesione w takich okolicznościach straty.

Co daje polisa?

Zysk zapewnia firmie stabilność i jest niezbędny do jej rozwoju. Ubezpieczenie utraty zysku dla branży leasingowej jest skierowane do małych i średnich firm, korzystających z leasingu.

Ochrona obejmuje wartość utraconego zysku, wynikającego ze spadku obrotu lub ze wzrostu kosztów działalności, gdy są one efektem przypadkowego zdarzenia, jak zniszczenie leasingowanego pojazdu lub urządzeń przez pożar, zalanie, kradzież, huragan, co ma odzwierciedlenie w osiąganym przez klienta dochodzie. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela określa suma ubezpieczenia, która ustalana jest na podstawie szacowanego zysku brutto w ustalonym okresie ubezpieczenia.

Rozsądny przedsiębiorca powinien więc pomyśleć o zabezpieczeniu na wypadek zdarzeń, które uniemożliwią mu wypracowanie zysku z powodu zakłóceń lub przerw w działalności firmy.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się