Mała firma z dobrą polisą

Opublikowano
mała firma

Dla małego przedsiębiorstwa nawet nieduża szkoda może stanowić poważne niebezpieczeństwo, zagrażające jego istnieniu. Z tego powodu wybór ubezpieczenia zapewniającego dobrą ochronę jest sprawą priorytetową.

Nie ma znaczenia, czy prowadzisz zakład krawiecki, niewielką agencję reklamową czy naprawiasz komputery. Jeśli masz firmę, możesz ponieść albo wyrządzić szkodę, dlatego warto kupić ubezpieczenie.

Ubezpieczenie majątku to podstawa

W różnych branżach potrzebna jest ochrona od różnych ryzyk, ale każda mała firma posiada majątek trwały. Powinna więc zaopatrzyć się w ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i kradzieży oraz wandalizmu.

Najczęściej szkody są spowodowane pożarem i powodzią, powszechne są także zalania, np. na skutek cieknącego kranu czy topniejącego śniegu. W takich sytuacjach zniszczeniu może ulec cały majątek firmy, a jakby tego było mało, dochodzą jeszcze wysokie koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie czy osuszania budynku po powodzi.

Oprócz bazowego ubezpieczenia mienia, w zależności od potrzeb, możesz wykupić dodatkową ochronę, jak np. ubezpieczenie szyb od stłuczenia, maszyn od awarii czy sprzętu elektronicznego.

Można ubezpieczyć zarówno budynki, maszyny, urządzenia czy inne rzeczy wykorzystywane do prowadzenia działalności, jak i środki obrotowe albo przedmioty należące do innych osób - pracowników albo klientów.

Gdy wyrządzisz szkodę klientom bądź kontrahentom

Przedsiębiorca musi także wziąć pod uwagę to, że mała firma może wyrządzić szkody innym osobom, np. przypadkowo niszcząc powierzoną rzecz. Praktycznie w każdej działalności gospodarczej istnieje ryzyko wyrządzenia szkody. Przeważnie są one niewielkie, np. przypadkowe uszkodzenie sprzętu przyjętego do naprawy, ale koszty jego naprawienia mogą przekroczyć możliwości finansowe niewielkiego przedsiębiorstwa. A to może przydarzyć choćby w przypadku, gdy klienci zatrują się salmonellą z lodów sprzedawanych na małym stoisku. Suma gwarancyjna powinna wówczas wystarczyć na pokrycie maksymalnych szkód, których się obawiasz.

Mała firma pod ochroną

Przed zakupem polisy powinieneś odpowiedzieć sobie na kilka pytań: na jakie zdarzenia losowe narażone jest Twoje mienie z uwagi na lokalizację oraz rodzaj prowadzonej działalności? Chodzi przy tym zarówno o szkody spowodowane przez przyczyny zewnętrzne, takie jak powódź, jak i wewnętrzne, np. ryzyko eksplozji w związku z prowadzonymi badaniami. Komu możesz wyrządzić szkody? Jak wysokie mogą być te szkody? Jakich zdarzeń losowych możesz uniknąć, wprowadzając odpowiednie rozwiązania, a na jakie nie masz wpływu? Czy i jak będzie prosperować mała firma, gdy dojdzie do szkody spowodowanej tymi zagrożeniami?

Dobra polisa oczywiście nie sprawi, że nie dojdzie do powodzi, ani że złodzieje nie splądrują Twojej firmy. Jednak jeśli już dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, ubezpieczenie pozwoli Ci odtworzyć majątek albo uniknąć odszkodowań wypłacanych innym osobom tak, aby było możliwe kontynuowanie działalności.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się