Wypadki losowe a kredyt hipoteczny - co zrobić, by spać spokojnie?

Opublikowano
Wypadki losowe a kredyt hipoteczny - co zrobić, by spać spokojnie?

Zdarzenia losowe, takie jak silna wichura, powódź, przewracające się drzewo, pożar, w konsekwencji których tracimy dach nad głową, to niewątpliwe jedne z trudniejszych wydarzeń życiowych każdego poszkodowanego. Sytuacja jest często jeszcze trudniejsza, ponieważ nierzadko zniszczeniu ulega nieruchomość objęta jeszcze niespłaconym kredytem hipotecznym. Jak zabezpieczyć się przed dodatkowymi obciążeniami finansowymi w przypadku zdarzeń losowych? Czy ubezpieczenie mieszkania i domu będzie wystarczające?

Zdarzeniami losowymi określamy sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dzieją się niezależnie od woli ludzkiej, ale istnieje prawdopodobieństwo, że się wydarzą.

Najczęściej wymieniane zdarzenia losowe w zakresie ubezpieczenia to sytuacje wywołane przez żywioły - ogień, ziemię, wodę i wiatr. Najbardziej narażonymi na zagrożenie katastrofy klimatycznej miejscami na Ziemi są zatem obszary, w których występują trzęsienia ziemi, huragany, silne opady deszczu, wybuchy wulkaniczne, czy naturalne pożary.

Nie musimy jednak mieszkać w miejscach silnie narażonych na ryzyko katastrofy klimatycznej, aby stać się ofiarą zdarzenia losowego. Zaostrzające się warunki pogodowe, czy silne zmiany klimatyczne to główne czynniki, wpływające na rosnące ryzyko zdarzeń losowych, które mogą dotknąć każdego z nas.

Ponadto, zdarzeniami losowymi, a więc sytuacjami trudnymi do przewidzenia, ale prawdopodobnymi, są również często włamania, kradzieże i dewastacje mienia, przed którymi warto chronić się w każdej sytuacji. Ubezpieczenie nieruchomości zazwyczaj zakłada działania wspierające przy wypadkach losowych, aby jednak uchronić się przed niechcianymi konsekwencjami, warto wybrać takie ubezpieczenie, które będzie odpowiadało na naszym potrzebom.

Jakie kroki należy podjąć przy wypadku losowym

Przy zdarzeniu losowym często musimy mierzyć się z trudnymi konsekwencjami, związanymi z dużymi zniszczeniami, czy wręcz całkowitą utratą dachu nad głową. W pierwszej kolejności musimy zadbać nie tylko o podstawowe i niezbędne środki do życia, takie jak ubrania, środki czystości, lekarstwa i produkty spożywcze, ale przede wszystkim musimy zadbać o schronienie, miejsce do spania i podstawowe poczucie komfortu i bezpieczeństwa naszych bliskich i nas samych. Warto w takiej sytuacji sprawdzić zakres świadczeń, przewidzianych w naszym ubezpieczeniu mieszkania i domu - pakiet często przewiduje pomoc w zapewnieniu hotelu i wsparcie w pierwszych chwilach od wypadku. 

Bardzo ważną rolę w takich chwilach odgrywa również wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej, które daje nam możliwość skorzystania z pomocy psychologa. Interwencja kryzysowa stosowana jest w nagłych przypadkach i stanowi pierwszą pomoc psychologiczną oraz obejmuje działania mające na celu przywrócenie stanu równowagi u osób, rodzin lub grup w kryzysie.

Ponadto, jeżeli sytuacja na to pozwala, warto zabezpieczyć powstałe szkody w miejscu zdarzenia tak, aby zapobiec większym stratom i zniszczeniom w nieruchomości. Przede wszystkim jednak należy udokumentować powstałe szkody i zniszczenia, ponieważ taka dokumentacja będzie niezbędna przy zgłaszaniu wniosku o szkodzie, czy wypadku losowym. Pamiętaj również, aby jak najszybciej zgłosić szkody ubezpieczycielowi, aby zwiększyć swoje szanse na szybką i realną pomoc ubezpieczyciela.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Przy dotykającym nas wypadku losowym, często zmierzamy się nie tylko z bieżącymi trudnościami, ale także z wyzwaniami związanymi z organizacją życia na nowo. 

Dodatkową trudnością w takiej sytuacji są obciążenia finansowe, które nierzadko wynikają z niezabezpieczonego kredytu hipotecznego. Aby uchronić się przed koniecznością spłacania całkowitej kwoty kredytu w sytuacji utraty nieruchomości, na którą kredyt został zaciągnięty, warto zainwestować w dodatkowe rozwiązania, czy produkty finansowe, które zapewnią nam bezpieczeństwo finansowe nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Jednym  z rozwiązań jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego, czyli połączenie usługi bankowej i ubezpieczeniowej. Jego zadaniem jest zabezpieczyć spłatę kredytu w razie wystąpienia określonego w umowie zdarzenia losowego (pożaru, zalania), które uniemożliwiłoby terminową spłatę zobowiązania. Jeśli przez nieoczekiwane zdarzenie nie będziesz mógł terminowo regulować rat kredytowych, ubezpieczyciel zapłaci je za Ciebie. Nie musimy jednak decydować się na dodatkowy produkt finansowy, ponieważ z ubezpieczeniem nieruchomości łatwo można stworzyć cesję na bank, przez co ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania (lub jego części) na rzecz określonej osoby trzeciej lub podmiotu, najczęściej właśnie banku.

Jeżeli zatem inwestujemy w kredyt hipoteczny, warto zdecydować się na ubezpieczenie nieruchomości, pozwalające zapewnić nam bezpieczeństwo finansowe również przy wypadkach losowych.

  • Oceń ten artykuł
    5.0/5 (1 ocen)
  • Podziel się