Choroba przewlekła

Opublikowano
Choroba przewlekła - wszelkie choroby, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi oraz wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki.

Choroba przewlekła - wszelkie choroby, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi oraz wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki.

O chorobie przewlekłej mówimy wtedy, gdy ubezpieczony leczył się lub leczy na dane schorzenie przez dłuższy czas, choroba została zdiagnozowana oraz istnieje dokumentacja medyczna potwierdzająca owe leczenie. Do chorób przewlekłych zalicza się m.in. nowotwór, cukrzyca, padaczka i osteoporoza, ale także nadciśnienie, silne alergie czy niedoczynność tarczycy.

W ubezpieczeniu turystycznym Travel World, choroba przewlekła stanowi ryzyko, które jest wyłączeniem, jeżeli nie została wykupiona dodatkowa opcja ochrony w ramach czterech dostępnych wariantów. W sytuacji, gdy choroba przewlekła nie została rozpoznana przed wyjazdem za granicę i ujawniła się podczas podróży zagranicznej objawami wymagającymi udzielenia pomocy natychmiastowej lub ratującej życie, ubezpieczyciel ponosi koszty hospitalizacji.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się