Odpowiedzialność cywilna dla przedsięborców - czy warto skorzystać z takiego ubezpieczenia?

Opublikowano
OC dla przedsiębiorców

Źle wykonana praca, pozew w sądzie i konieczność wypłaty wysokiego odszkodowania – to czarny sen każdego przedsiębiorcy. Warto ustrzec się przed błędami i wykupić zawczasu polisę od odpowiedzialności cywilnej.

Nie popełnia błędu tylko ten, co nic nie robi. Potknięcia zdarzają się też w codziennej pracy. Niektóre z nich mogą jednak spowodować bardzo poważne konsekwencje. Tym bardziej, że polskie prawo stawia przed przedsiębiorcami coraz wyższe wymagania, a klientom daje dodatkowe uprawnienia. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy jest obecnie dużo większa niż jeszcze kilka lat temu, a do sądu możemy trafić niemal za wszystko. Warto pamiętać, że odpowiadamy nie tylko za wady naszego produktu czy usługi, ale również za wszystkie szkody, które one wyrządziły.

Czy warto ubezpieczyć się od takich sytuacji? Odpowiedź jest jasna – oczywiście. Tym bardziej, że nie jest to skomplikowane ubezpieczenie. Wysokość składki zależy od zakresu ochrony, którym ma nas objąć polisa. Podobnie jak w życiu prywatnym, odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy dotyczy szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku niezamierzonych działań. W tym przypadku będą to szkody wynikające z prowadzonej działalności, ale także szkody spowodowane przez mienie należące do przedsiębiorcy.

Na rynku możemy znaleźć wiele odmian polis OC. Ich przedmiotem może być np. odpowiedzialność cywilna wynikająca z wykonywania konkretnego zawodu (taka polisa polecana jest osobom pracującym w wolnych zawodach), odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej czy odpowiedzialność cywilna za produkt.

Przed zakupem takiej polisy warto przeczytać dokładnie ogólne warunki ubezpieczenia i sprawdzić, czy zakres ochrony odpowiada naszym potrzebom. Przy ustalaniu sumy ubezpieczenia musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie pokryje kosztów, które przekroczą kwotę, jaka widnieje na polisie. Warto więc zapłacić nieco wyższą składkę, by potem cieszyć się pełnym zwrotem kosztów.

Bardzo ważne jest, by polisa dokładnie określała charakter działalności przedsiębiorstwa oraz warunki, w jakich jest ona prowadzona. Jeśli nie podamy wszystkich ważnych informacji, szczególnie o zagrożeniach płynących z naszej działalności, wprawdzie składka będzie niższa, ale może się okazać, że niektórych szkód ubezpieczyciel po prostu nie pokryje.

Kupno ubezpieczenia nie oznacza jednak, że możemy przestać starać się o dobrą jakość naszego produktu. Warto pamiętać, że polisy ubezpieczeniowe nie obejmują szkód będących następstwem umyślnego działania lub zaniechania, a niekiedy także w przypadku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego oraz jego pracowników czy w sytuacjach związanych z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych.

Jeśli jednak działamy zgodnie z prawem i mamy dobre intencje, umowa ubezpieczenia uchroni nas od niespodziewanych i przykrych wydarzeń.

 

 

 

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się