Czasowa niezdolność do pracy

Opublikowano
Czasowa niezdolność do pracy - okres przerwy w pracy spowodowany niemożliwością wykonywania pracy stanowiącej stałe źródło dochodu z powodów choroby lub nieszczęśliwego wypadku, potwierdzony stosownym dokumentem i trwający przez okres wskazany w Warunkach Ubezpieczenia.

Czasowa niezdolność do pracy - okres przerwy w pracy spowodowany niemożliwością wykonywania pracy stanowiącej stałe źródło dochodu z powodów choroby lub nieszczęśliwego wypadku, potwierdzony stosownym dokumentem i trwający przez okres wskazany w Warunkach Ubezpieczenia.

Zgłosić szkodę lub roszczenie w TU Europa z tytułu wystąpienia zdarzenia objętego ochroną można dokonać na kilka sposobów:

  •         Online – poprzez stronę tueuropa.pl,
  •         Pisemnie – wysyłając formularz zgłoszenia szkody wraz z niezbędnymi dokumentami na adres naszego towarzystwa. Druki formularzy zgłoszenia szkody znajdują się na stronie tueuropa.pl w zakładce Centrum Klienta.

Jeśli klient posiada ubezpieczenie grupowe, w zgłoszeniu roszczenia pomoże pracownik banku lub biura podróży, w którym ubezpieczony przystępował do ubezpieczenia.

Dokumenty, które przede wszystkim należy dołączyć (oryginały lub potwierdzone kopie) to:

  •         Zaświadczenie lekarskie (druk ZLA),
  •         Karta informacyjna leczenia szpitalnego (jeśli dotyczy)
  •         Inne dokumenty potwierdzające zajście, okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się