Dlaczego warto przeczytać owu, czyli ogólne warunki ubezpieczenia?

Opublikowano
owu, ubezpieczenia turystyczne, polisy, podróżne, wakacje, urlop, ochrona, najlepsza polisa, najtańsza polisa, najtańsze ubezpieczenie

Jeśli chcemy mieć pewność, że ubezpieczenie będzie nas chroniło, tak jak tego potrzebujemy, to przed zawarciem umowy ubezpieczenia powinniśmy dokładnie zapoznać się z treścią „ogólnych warunków ubezpieczenia” (w skrócie owu).

To właśnie w owu znajdziemy dokładne informacje na temat zakresu  naszego ubezpieczenia i szczegółowo opisane warunki, jakie muszą być spełnione, by nasza polisa była skuteczna. Jednym z głównych rozdziałów owu jest przedmiot i zakres ubezpieczenia. Dowiemy się z niego, co dokładnie będzie chronione oraz w jaki sposób, kiedy i gdzie będzie działała polisa. W owu powinna się znaleźć również informacja o sposobie zgłoszenia szkody oraz opis, w jaki sposób towarzystwo ubezpieczeniowe spełni świadczenie.

W owu odnajdziesz również informacje, w jaki sposób powinna być prawidłowo zawarta umowa oraz  jak klient może ją rozwiązać. Dobrze skonstruowane owu powinno być napisane zrozumiałym językiem, bez gwiazdek, zapisów małym drukiem lub prawniczych kruczków.

Bardzo ważną częścią owu są wyłączenia odpowiedzialności. Mówią one o sytuacjach, przedmiotach i okolicznościach, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Dzięki dokładnemu przeczytaniu wyłączeń odpowiedzialności przed zawarciem umowy będziemy wiedzieli, kiedy możemy żądać od ubezpieczyciela spełnienia świadczenia, a kiedy nam się ono nie należy. W ten sposób unikniemy rozczarowań i nieprzyjemnych rozmów, które zaczynają się zwykle od słów „a ja myślałem, że...”.

Przyjrzyjmy się niektórym wyłączeniom, umieszczonym w OWU ubezpieczenia turystycznego ITravel od TU Europa. Zgodnie z ich treścią, nie uzyskamy świadczenia w postaci pokrycia kosztów leczenia w wariancie Standard, Standard Plus i VIP, jeśli do zdarzenia podczas urlopu zagranicznego doszło w związku z:

- uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
- uprawianiem sportów ekstremalnych, 
- wyczynowym uprawianiem sportów,
- chorobami przewlekłymi, 
- wykonywaniem niebezpiecznej pracy fizycznej.

Jeśli więc podczas wyjazdu wakacyjnego chcemy być chronieni np. przed skutkami wypadku podczas uprawiania kitesurfingu, musimy wykupić dodatkowe rozszerzenie o sporty wysokiego ryzyka. Podobnie jest z chorobami przewlekłymi. Jeśli mamy problemy np. z sercem, to pamiętajmy o rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia turystycznego o następstwa chorób przewlekłych.

Owu to także szereg informacji „technicznych”. Dowiemy się z nich, w jaki sposób możemy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia, jakie dokumenty musimy złożyć i jakie dodatkowe informacje mogą jeszcze okazać się niezbędne. W owu powinno być również napisane, w jaki sposób ubezpieczyciel zweryfikuje nasze dokumenty, a także – co ważne – w jakim czasie spełni świadczenie.

W owu odnajdziesz też  informacje na temat  sumy ubezpieczenia (czyli jaką kwotę możemy otrzymać  lub do jakiej wysokości ubezpieczyciel pokryje poniesione koszty – np. koszty leczenia, koszty ratownictwa w przypadku zaistnienia szkody), tego jak mają być opłacone składki, a także – co się stanie, jeśli składka nie zostanie opłacona w terminie.

Dokładne przeczytanie owu da nam kompletną wiedzę na temat naszego ubezpieczenia, a przede wszystkim pozwoli dokonać świadomego wyboru zakresu ubezpieczenia, który będzie najbardziej adekwatny do naszych potrzeb.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się