Ubezpieczenie jako wyróżnik dobrze działającej firmy – gwarancja, że usługa zostanie należycie wykonana

Opublikowano
gwarancja

Wywiązanie się z kontraktu zawartego z klientem może być czasem problemem, szczególnie dla mniejszych firm. Dlatego zlecający biorą pod uwagę możliwości produkcyjne kontrahentów i wybierają głównie duże, dysponujące odpowiednimi środkami finansowymi, firmy. Dobrym rozwiązaniem dla małych przedsiębiorstw jest gwarancja wykonania kontraktu.

Powodów niewywiązania się z umowy może być wiele. Jednym z najczęściej spotykanych jest podwyżka cen materiałów w przypadku, gdy w umowie mamy stałe stawki. W ten sposób zbankrutowało wiele dużych firm, np. budujących autostrady czy duże obiekty takie jak stadiony.

Dodatkowym problemem jest tu gwarancja zabezpieczenia interesów zlecającego. Jeśli nie wykonamy pracy w terminie, poniesie on straty, których kosztami będzie chciał obciążyć wykonawcę. Jednak jeśli ten straci pieniądze na materiały, a nie ukończy projektu, może znaleźć się w ciężkiej sytuacji finansowej. Pozostaje wówczas odzyskiwanie pieniędzy przez sąd i komornika, jednak jest to długi i żmudny proces.

Nie jest więc zaskoczeniem, że firmy zlecające duże projekty korzystają z wywiadowni gospodarczych, by sprawdzić kondycję firmy ubiegającej się o kontrakt. Jeśli nie jesteśmy dużą korporacją, która ma dostęp do olbrzymich środków i w ten sposób daje kontrahentowi pewność, że prace zostaną należycie wykonane, możemy mieć problem ze zdobyciem dużego, ważnego dla naszej firmy zlecenia. Musimy wówczas sięgnąć po środki, które przekonają zleceniodawcę, że naszą firmę będzie stać na odszkodowanie.

Warto pamiętać, że wielu zlecających żąda złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jednym z najlepszych sposobów na przekonanie klienta jest gwarancja wykonania umowy, wykupiona w firmie ubezpieczeniowej. Taka gwarancja zapewnia klientowi wypłatę określonej kwoty, jeżeli wykonawca nie wywiąże się z kontraktu, czyli nie wykona go wcale, właściwie lub w terminie. Klient może być spokojny o to, że pieniądze zostaną wypłacone – firmy ubezpieczeniowe dysponują przecież olbrzymim kapitałem. Gwarancja wykonania umowy pozwoli wówczas dotrzymać tego wymogu bez blokowania własnych pieniędzy na czas realizacji kontraktu. Taka gwarancja podnosi więc wiarygodność wykonawcy.

Gwarancję należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek oferuje m.in. TU Europa. Jest ona przeznaczona dla przedsiębiorców realizujących kontrakty jako wykonawcy lub podwykonawcy. Klienci otrzymują tu gwarancję warunkującą zawarcie umowy, zwiększającą ich wiarygodność wobec inwestora, a także umożliwiającą otrzymywanie pełnej zapłaty bez konieczności dokonywania przez inwestora potrąceń na poczet kaucji.

Co ważne, gwarancję ubezpieczeniową można otrzymać łatwiej niż gwarancję bankową. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, wystarczy napisać na adres: gwarancje@tueuropa.pl

 

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się