Karnawałowa zabawa – kiedy trzeba kupić polisę?

Opublikowano
Karnawałowa zabawa

Organizacja imprez masowych, na które wstęp jest płatny, wiąże się z koniecznością zakupu polisy OC. Jednak nawet przy imprezach nieodpłatnych warto taką polisą uchronić się przed ewentualnymi stratami finansowymi.

Pogryzienie przez czworonoga podczas wyścigów psich zaprzęgów, pożar w budynku, w którym odbywa się impreza, stratowanie uczestników zabawy w tłumie – możliwości wyrządzenia szkód podczas różnego rodzaju imprez są niestety nieograniczone, a im więcej osób w nich uczestniczy, tym większe ryzyko, że dojdzie do niespodziewanych zdarzeń.

Nie każda karnawałowa zabawa jest imprezą masową

Polisę musi kupić organizator odpłatnych imprez masowych, a nie każda karnawałowa zabawa ma taki charakter.

W rozumieniu prawa impreza masowa to impreza artystyczno-rozrywkowa bądź sportowa, w tym mecz piłki nożnej.

Przepisy przewidują sporo wyjątków, m.in. nie są takimi imprezami te odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, w szkołach i placówkach oświatowych (organizowanych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami), organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, dla sportowców niepełnosprawnych oraz imprezy zamknięte organizowane przez firmy dla ich pracowników.

Przepisy określają minimalną liczbę uczestników wydarzenia, żeby podlegało ono definicji imprezy masowej. Liczba ta zależy od rodzaju i charakteru imprezy. Inaczej to wygląda w przypadku eventów sportowych, a inaczej artystycznych czy rozrywkowych.

Kiedy pomoże polisa?

Polisa nie chroni uczestników w przypadku szkód, które wyrządzą oni sobie nawzajem, ale od szkód wyrządzonych w następstwie działania czy zaniechania organizatora.

Między tym działaniem czy zaniechaniem a szkodą musi zaistnieć związek przyczynowy, np. gdy szkoda powstała na skutek zaniedbania w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Karnawałowa zabawa, a o szkodę łatwo

Mimo że tylko organizatorzy płatnych imprez masowych muszą wykupić polisę OC, to ubezpieczenie to przyda się nie tylko im. Każdy organizator, którego działania lub zaniedbania mogą wyrządzić szkodę, powinien być ubezpieczony na taki wypadek.

Przykładowo, organizator zabawy karnawałowej odpowiada za szkody spowodowane przez petardy, których użył w trakcie imprezy, organizator kuligu odpowiada za szkody, gdy koń się spłoszy i wierzgnie w uczestnika, a w czasie festynu przewrócona wiata uderzy w człowieka. We wszystkich tych przypadkach przyda się ubezpieczenie OC.

W przypadku organizacji imprez nieodpłatnych albo takich, które nie mają charakteru masowego w rozumieniu przepisów – czyli np. niebiletowanych imprez na świeżym powietrzu czy spotkań pracowniczych - organizator zawiera umowę ubezpieczenia OC na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) wybranego towarzystwa. Sumę gwarancyjną określa ubezpieczający, który może też wnioskować odpowiedni zakres ochrony, dzięki czemu karnawałowa zabawa będzie właściwie zabezpieczona.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się