OC nieruchomości – cena, warunki, wyłączenia

Opublikowano
OC nieruchomości – cena, warunki, wyłączenia

OC nieruchomości najczęściej dostępne jest jako jedno z rozszerzeń w ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu. Sprawdź, jak działa, w jakich sytuacjach się sprawdzi, a w jakich nie ma zastosowania, ile kosztuje OC mieszkania lub domu oraz czy warto je kupić.

OC nieruchomości – co to takiego

OC nieruchomości to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym właściciela nieruchomości lub lokatora. Występuje zwykle jako rozszerzenie ubezpieczenia mieszkania lub domu. Jest to rodzaj zabezpieczenia finansowego dla ubezpieczonego, jeśli ten nieumyślnie wyrządzi szkodę osobom trzecim. Szkody te dotyczą zarówno mienia, w tym przypadku domu lub mieszkania, jak i zdrowia, podczas wykonywania aktywności związanych z życiem codziennym. Co ważne, OC nieruchomości obejmuje szkody wyrządzone nie tylko przez Ciebie, ale również Twoich bliskich, a nawet zwierzęta domowe.

OC nieruchomości – jak działa

Odszkodowanie w ramach ubezpieczenia OC nieruchomości zostanie wypłacone osobie lub osobom trzecim, które zostały nieumyślnie poszkodowane przez Ciebie, Twoich bliskich lub zwierzęta domowe. Dzięki temu nie będziesz musiał pokrywać np. kosztów naprawy czy remontu z własnej kieszeni.

Ryzyka w OC nieruchomości – przykłady z życia

Zakres ubezpieczenia to tzw. ryzyka. Należy przez nie rozumieć sytuacje, w których ubezpieczenie zadziała, tzn. ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu pieniądze w ramach Twojego ubezpieczenia. Takim ryzykiem, do którego doszło w wyniku zdarzenia losowego, może być na przykład zalanie sąsiada na skutek użytkowania lub awarii instalacji wodociągowych, kanalizacji lub centralnego ogrzewania. Co ważne, nie ma znaczenia to, czy do zdarzenia doszło z Twojej winy, czy nie. W takiej sytuacji z OC nieruchomości zostaną pokryte między innymi koszty wszelkich działań podjętych za naszą wiedzą i zgodą, takie jak np. koszty sądowe, te związane z wynagrodzeniem rzeczoznawcy, czy niezbędne koszty uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia, mające na celu zapobieżenie zwiększaniu się szkody. Przeanalizujmy to na konkretnych przykładach.

Przykład nr 1: Niezbędne koszty uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia, mające na celu zapobieżenie zwiększaniu się szkody 

Ubezpieczony zalał sąsiadowi piwnicę i „stoi” w niej woda. W celu zminimalizowania strat ubezpieczony lub poszkodowany wynajmuje pompę w celu odprowadzenia wody z piwnicy. Koszty wynajmu są zwracane najemcy przez ubezpieczyciela, bowiem są to koszty uzasadnione okolicznościami zdarzenia, mające na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody. 

Przykład nr 2: Wszelkie niezbędne koszty obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej w sporze prowadzonym wyłącznie na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą oraz koszty postępowania ugodowego, prowadzonego wyłącznie na polecenie ubezpieczyciela lub za jego zgodą w związku ze zgłoszonymi wobec ubezpieczonego roszczeniami

W mieszkaniu sąsiada osoby ubezpieczonej powstała szkoda wynikająca z wybijania wody w zlewie w kuchni ubezpieczonego. Pomiędzy sąsiadem a ubezpieczonym powstał spór prawny co do wysokości odszkodowania, bowiem sąsiad nie jest zadowolony z wysokości odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela (zgodnie z OWU ubezpieczyciel nie zwraca kosztów uszkodzonych programów komputerowych i danych na nośnikach wszelkiego rodzaju, które uległy uszkodzeniu) i chce od ubezpieczonego dodatkową sumę pieniędzy, niezależnie od uzyskanego odszkodowania. Jeśli ubezpieczony uzyska zgodę ubezpieczyciela na rozwiązanie tej kwestii na drodze sądowej albo w postępowaniu ugodowym, gdzie będzie się bronił przed roszczeniami sąsiada to wszelkie niezbędne koszty takiej obrony albo postępowania ugodowego pokrywa ubezpieczyciel.

Wykluczenia w OC nieruchomości

Wykluczenia, nazywane również wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela, to sytuacje, w których ubezpieczenie nie zadziała. Są to m.in. sytuacje, w których do szkody doszło na skutek:

 • zaniedbania, np. braku przeglądu lub konserwacji urządzeń,
 • celowego działania, np. do szkody doszło w wyniku bójki lub dewastacji,
 • działania pod wpływem używek,
 • działalności zawodowej, a nie czynności związanych z życiem prywatnym,
 • prowadzonych prac konserwacyjnych, prób ciśnieniowych lub wad konstrukcyjnych. 

Każdy ubezpieczyciel ma własną listę wykluczeń, które znajdziesz w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Maksymalna suma ubezpieczenia w OC nieruchomości

Jest to maksymalna kwota, którą ubezpieczyciel może wypłacić, w przypadku, gdy dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, w wyniku którego zostanie wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia. Kwota ta może sięgać nawet 100 000 zł. Istotną sprawą jest, że w momencie zakupu o wysokości sumy ubezpieczenia decydujesz sam.

OC nieruchomości – cena

OC nieruchomości to rozszerzenie ochrony w ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu.

Wysokość składki zależy od kilku czynników, takich jak:

 • maksymalna suma ubezpieczenia,
 • położenie nieruchomości (parter, piętro),
 • tego, czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • czy zdarzają się przerwy w zamieszkaniu dłuższe niż 90 dni,
 • czy budynek jest konstrukcji palnej,
 • historii szkód.

Przeanalizujmy to na konkretnym przykładzie. Przypuśćmy, że chcemy ubezpieczyć mieszkanie, którego jesteśmy właścicielami, i w którym mieszkamy.

W mieszkaniu:

 • które znajduje się na pierwszym piętrze,
 • nie jest w nim prowadzona działalność gospodarcza,
 • nie ma przerw w zamieszkaniu dłuższych niż 90 dni,
 • nie wystąpiły szkody w ostatnich 3 latach i nie jest konstrukcji łatwopalnej.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • mury oraz elementy stałe (suma ubezpieczenia 400 000 zł),
 • home assistance w wersji podstawowej,
 • wariant all risk,
 • ruchomości domowe (suma ubezpieczenia 40 000 zł), OC w życiu prywatnym PL (suma ubezpieczenia 25 000 zł),
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem ruchomości domowych.

W takim przypadku szacowana wysokość składki, zakładając, że mieszkanie będzie ubezpieczone przez rok, wynosi około 350 zł*. 

OC nieruchomości – podsumowanie

Bez względu na to, czy wynajmujesz, czy posiadasz własne mieszkanie lub dom, warto pomyśleć o OC nieruchomości, zanim dojdzie do przykrego zdarzenia, którego finansowe konsekwencje odczujesz w swoim portfelu. Roczna kwota ubezpieczenia to przecież niewielki wydatek w porównaniu z pokryciem kosztów, na przykład naprawy czy remontu w związku z zalaniem sąsiada. Jeśli świadomie wybierasz OC nieruchomości- po zbadaniu swoich potrzeb i możliwości, zapoznasz się z zakresem ubezpieczenia i wykluczeniami, będziesz mógł spać spokojnie, dosłownie, jak i w przenośni.

*Przedstawione informacje dotyczące prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy dotyczące opisywanych usług następuje jedynie po zgodnym oświadczeniu woli stron w postaci podpisu pod umową sporządzoną w formie pisemnej i precyzującą zakres oraz warunki tej umowy.

 • Oceń ten artykuł
  5.0/5 (1 ocen)
 • Podziel się