Całkowita niezdolność do pracy

Opublikowano
Całkowita niezdolność do pracy - nieodwracalna utrata możliwości wykonywania pracy, stan zdrowia ubezpieczonego będący wynikiem choroby lub nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, potwierdzony stosownym orzeczeniem.

Całkowita niezdolność do pracy - nieodwracalna utrata możliwości wykonywania pracy, stan zdrowia ubezpieczonego będący wynikiem choroby lub nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, potwierdzony stosownym orzeczeniem.

Ryzyko trwałej i całkowitej niezdolności do pracy występuje zarówno w umowach ubezpieczeń indywidualnych jak i grupowych.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się