WU

Opublikowano
WU – dokument zawierającywarunki grupowego ubezpieczenia.

WU – dokument zawierającywarunki grupowego ubezpieczenia.

Podobnie jak w standardowym OWU dokument ten zawiera informacje dotyczące:

  •        znaczenia najważniejszych terminów
  •        przedmiotu i zakresu ubezpieczenia
  •        warunków objęcia ochroną ubezpieczeniową
  •        okresu ubezpieczenia, rozpoczęcia i zakończenia ochrony ubezpieczeniowej
  •        składki
  •        wysokości świadczenia
  •        wyłączeń odpowiedzialności
  •        rozpatrywania roszczenia
  •        reklamacji

Z Warunkami Ubezpieczenia zapoznają się najczęściej klienci ubezpieczający za pośrednictwem banku kredyty hipoteczne lub turyści objęci ubezpieczeniem grupowym na czas wycieczki.

  • Podziel się