WU

Opublikowano
WU – dokument zawierającywarunki grupowego ubezpieczenia.

WU – dokument zawierającywarunki grupowego ubezpieczenia.

Podobnie jak w standardowym OWU dokument ten zawiera informacje dotyczące:

 •        znaczenia najważniejszych terminów
 •        przedmiotu i zakresu ubezpieczenia
 •        warunków objęcia ochroną ubezpieczeniową
 •        okresu ubezpieczenia, rozpoczęcia i zakończenia ochrony ubezpieczeniowej
 •        składki
 •        wysokości świadczenia
 •        wyłączeń odpowiedzialności
 •        rozpatrywania roszczenia
 •        reklamacji

Z Warunkami Ubezpieczenia zapoznają się najczęściej klienci ubezpieczający za pośrednictwem banku kredyty hipoteczne lub turyści objęci ubezpieczeniem grupowym na czas wycieczki.

 • Oceń ten artykuł
  oceń pierwszy!
 • Podziel się