Ubezpieczyciel

Opublikowano
Ubezpieczyciel - zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, strona umowy ubezpieczenia, zapewniająca ochronę ubezpieczeniową na wypadek zajścia określonych zdarzeń.

Ubezpieczyciel - zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, strona umowy ubezpieczenia, zapewniająca ochronę ubezpieczeniową na wypadek zajścia określonych zdarzeń.

 

Podstawowe obowiązki ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczeń osobowych wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego to:

- W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie poinformowanie pisemne ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego do odszkodowania, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania;

- Przy likwidacji szkód osobowych do czynności wyjaśniających należy ustalenie stanu faktycznego wypadku, zasadności i wysokości odszkodowania;

- skierowanie poszkodowanego na komisję lekarską celem ustalenia jego stanu zdrowia (uszczerbku na zdrowiu);

- wypłacenie odszkodowania w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie (dopuszczalna prolongata).

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się