Składka

Opublikowano
kwota należna ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową.

Składka – kwota należna ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową.

 

Wysokość składki uzależniona jest od rodzaju ubezpieczenia, wartości sumy ubezpieczenia, długości jego trwania, a także wieku i stanu zdrowia ubezpieczającego w momencie zawierania umowy. 

Składka powinna być ustalana według kryteriów zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Składkę można wpłacić w całości jednorazowo w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia (charakterystyczne dla ubezpieczeń krótkookresowych, tj. w większości ubezpieczeń majątkowych) lub rozłożyć ją na raty w cyklu rocznym, kwartalnym lub miesięcznym.

W przypadku kredytu hipotecznego wymagane jest ubezpieczenie nieruchomości. W sytuacji, gdy kredytobiorca dokona wcześniejszej spłaty kredytu, może domagać się zwrotu ubezpieczenia. Jeśli składka na ubezpieczenie została pobrana jednorazowo za cały okres kredytowania, można ubiegać się o zwrot za niewykorzystany okres ochrony. W przypadku, gdy składka była pobierana w systemie miesięcznym, wówczas również istnieje prawo do zwrotu, obowiązkiem banku jest dokonanie odpowiedniego rozliczenia. Roszczenia te należy kierować do banku, nie zaś do ubezpieczyciela. Kredytodawca ma obowiązek przelać niewykorzystane środki na konto klienta.

Wyższa składka daje nam większą ochronę ubezpieczeniową, a co za tym idzie możliwość większej wypłaty w przypadku odszkodowania. Trudno sobie wyobrazić, jaką składkę musiał zapłacić anonimowy miliarder z Doliny Krzemowej, który w 2014 roku wykupił sobie polisę na życie na kwotę 201 mln dolarów…

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się