OC

Opublikowano
OC – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na osobie lub mieniu, którą ponosi osoba zobowiązana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

OC – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na osobie lub mieniu, którą ponosi osoba zobowiązana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są na świecie chyba najpopularniejszymi ubezpieczeniami. W naszym kraju ten rodzaj polis kojarzy się tylko i wyłącznie z samochodem. Tymczasem polisa OC zapewnia pokrycie szkód, gdy niechcący wyrządzimy krzywdę lub uszkodzimy rzeczy osobie trzeciej. Szkoda powinna mieć charakter nagły i niespodziewany. Do takich sytuacji dochodzi często – nasze dzieci mogą stłuc sąsiadowi szybę w oknie, możemy wpaść rowerem na czyjś samochód  nadepnąć na cenną rzecz, przechodząc zatłoczoną plażą do morza. Polisa OC dotyczy także szkód wyrządzonych przez naszych domowników  oraz zwierzęta domowe.

Cena polisy OC zależy m. in. od zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sumy ubezpieczenia np. ubezpieczenie OC obejmujące zdarzenia tylko w obrębie gospodarstwa domowego może być dodane gratis do ubezpieczenia mieszkania lub kosztować zaledwie kilkanaście złotych.

Warto pamiętać, że dziecko, które nie ukończyło 13 lat nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Odpowiadają jego rodzice lub opiekunowie, którzy nie dołożyli należytej staranności w opiece. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w takich sytuacjach może nas chronić przed roszczeniami osób trzecich, oczywiście pod pewnymi warunkami. Osoba sprawująca nadzór odpowiada, gdy nie uczyniła wszystkiego, aby zapobiec zdarzeniu, które spowodowało szkodę, np. gdy nie interweniowała wówczas, gdy dzieci bawiły się w sposób niebezpieczny dla siebie i dla osób trzecich.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się