Szkody "Zimowe" - dlaczego polisa OC jest potrzebna właścicielowi domu?

Opublikowano
polisa

Właściciel nieruchomości musi sprzątać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, a także usuwać śnieg czy sople z dachu. Jeżeli zaniedba wypełniania tych obowiązków, a z tego powodu ktoś poniesie szkodę, będzie musiał wypłacić mu odszkodowanie. Od wypłaty odszkodowania w takiej sytuacji uchroni polisa OC.

Pan Adam szedł po chodniku przy prywatnej posesji. Spieszył się do pracy i wystarczyła chwila nieuwagi. Pod cienką warstwą śniegu krył się lód. Pan Adam przewrócił się, złamał nogę i przez kilka tygodni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Złamanie było na tyle niefortunne, że noga wymagała dłuższej rehabilitacji.

Pani Beata zaparkowała Alfa Romeo przed budynkiem i wyszła na zakupy. W tym czasie z dachu budynku urwał się sopel lodu i spadając stłukł szybę oraz uszkodził karoserię w samochodzie. Koszty naprawy wyniosły 9 tys. zł.

W obu przypadkach właściciele budynku zaniedbali uprzątnięcie śniegu i lodu, zatem to oni odpowiadają za wyrządzone szkody i muszą wypłacić odszkodowanie. A poszkodowany może żądać nie tylko zwrotu kosztów naprawy auta czy zniszczonego ubrania, ale także pieniędzy związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, czyli: zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty uzupełniającej w razie spadku dochodów, renty na zwiększone potrzeby czy zwrotu utraconych zarobków.

Zazwyczaj poniesione w ten sposób szkody wynoszą od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, ale w przypadku poważnych uszkodzeń ciała mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Przydatna polisa OC

Polisa OC kojarzy są głównie z samochodami. Tymczasem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polega na tym, że ubezpieczyciel przejmuje obowiązek zapłaty odszkodowania wtedy, gdy my byśmy musieli je wypłacić. Oprócz ubezpieczenia OC komunikacyjnego mamy więc OC zawodowe, działalności gospodarczej czy w życiu prywatnym. Ta ostatnia polisa przydatna jest właśnie na wypadek szkód związanych z zaniedbaniami w uprzątaniu śniegu i lodu z domu i jego bezpośredniej okolicy.

Jeśli wykupimy takie ubezpieczenie, to gdy dojdzie do szkód, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie w takich sytuacjach, jak opisane wyżej przypadki pana Adama i pani Beaty.

Zakup polisy OC nie zwalnia nas z obowiązku uprzątania błota, śniegu czy lodu. W razie zaniedbywania tych obowiązków właściciel domu może być ukarany grzywną. Poza tym w przypadku działań umyślnych czy rażącego niedbalstwa przy zaniedbywaniu obowiązków ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania i będziemy musieli to zrobić z własnej kieszeni, a wtedy polisa nam nie pomoże.

Kiedy trzeba sprzątać chodnik?

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości? Właściciel budynku ma obowiązek utrzymywać w należytym stanie zarówno dom, jak i tereny, które bezpośrednio do niego przylegają. Musi on także uprzątać chodnik z zanieczyszczeń, a także ze śniegu i lodu, ale tylko wtedy, gdy przylega on bezpośrednio do jego posesji. Jeśli między granicą posesji a chodnikiem znajduje się trawnik czy pas zieleni, sprzątanie nie jest już obowiązkiem właściciela domu. Podobnie jest wtedy, gdy na samym chodniku zostało dopuszczone płatne parkowanie samochodów.

Śnieg i lód trzeba usuwać z chodnika i składować w takim miejscu, aby nie powodowało to zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, a jednocześnie umożliwiało wywóz, który należy do obowiązków zarządcy drogi.

Zawsze jednak może się zdarzyć, że zapomnimy o odśnieżeniu czy nie zdążymy tego zrobić, a akurat wtedy dojdzie do szkody. Na wypadek takiej sytuacji przyda się polisa OC.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się