Ubezpieczenie na wypadek powodzi – zasady, wykluczenia, cena

Opublikowano
Ubezpieczenie na wypadek powodzi – zasady, wykluczenia, cena

materiał marketingowy

Pomimo zaawansowanego rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego naszego świata, wciąż nie mamy szans w starciu z dziką naturą i jej żywiołem. Jak nierówna jest to walka, wiedzą tylko ci, którzy w wyniku powodzi stracili dach nad głową i dorobek całego życia. Dlatego warto pomyśleć o tym wcześniej i odpowiednio się zabezpieczyć, wykupując ubezpieczenie od powodzi. Co to takiego? Jaka jest wysokość składki? Jakich sytuacji ubezpieczenie nie obejmuje? Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie na wypadek powodzi – kiedy warto

Doświadczenia ostatnich kilkudziesięciu lat (chociażby powódź z 1997 roku) pokazały, że na terenach zalewowych ubezpieczenie na wypadek powodzi to konieczność. Dotyczy to szczególnie mieszkań znajdujących się na parterze, ale i tych na wyższych kondygnacjach. To jednak niejedyne przypadki, w których warto pomyśleć o tym rozszerzeniu ubezpieczenia. Załóżmy, że mieszkasz na wyższym piętrze i teoretycznie ryzyko zalania Cię nie dotyczy. Czy w takiej sytuacji warto ubezpieczyć się od powodzi? Tak, jeśli posiadasz piwnicę, komórkę lokatorską lub garaż, w którym trzymasz cenne rzeczy, tzn. takie, które mogą zostać zalane i zniszczone.

Ubezpieczenie na wypadek powodzi – co to jest i jak działa

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie od powodzi chroni Twoją nieruchomość oraz ruchomości domowe (jeśli zostaną objęte ochroną) przed skutkami powodzi, która nastąpiła:

 • wskutek deszczu nawalnego,
 • w następstwie podniesienia się poziomu wód w korytach wód płynących lub stojących wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów w korytach wód płynących,
 • w wyniku podniesienia się poziomu przybrzeżnych wód morskich wskutek opadów atmosferycznych,

oraz

 • spowodowana została przesiąkaniem wód gruntowych w następstwie deszczu nawalnego.

Ubezpieczenie od powodzi to rodzaj rozszerzenia ubezpieczenia mieszkania lub domu. Ten rodzaj ubezpieczenia jest dostępny w naszej ofercie w wariancie All Risk lub w wariancie ryzyk nazwanych za dodatkową opłatą. Dzięki temu wszystkie wybrane przez Ciebie przedmioty ubezpieczenia będą chronione na wypadek powodzi. Wyjątek stanowią ruchomości chronione od stłuczenia. Na wypadek powodzi możesz ubezpieczyć:

 • dom lub mieszkanie wraz ze stałymi elementami,
 • garaż oraz/lub budynek gospodarczy,
 • stałe elementy,
 • ruchomości domowe, ruchomości dziecka, z wyjątkiem tych ubezpieczonych na wypadek stłuczenia,
 • obiekty małej architektury.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od powodzi – wyłączenia i okres karencji

Są sytuacje, w których ubezpieczenie na wypadek powodzi nie zadziała. Wyłączenia są standardowym zapisem w każdej umowie, bez względu na rodzaj ubezpieczenia. Mogą się one nieznacznie różnić w zależności od oferty ubezpieczyciela. W przypadku ubezpieczenia od powodzi standardowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczą między innymi szkód powstałych:

 • w wyniku zalania, naporu śniegu lub lodu, gradu, deszczu nawalnego – jeśli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych,
 • w wyniku powolnego i systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wodociągowych i technologicznych, kondensacji pary wodnej na powierzchni rur lub ścian, przemarzania,
 • na skutek zawilgocenia lub zalania spowodowanego nieszczelnością okien, dachu, ścian lub urządzeń odprowadzających wodę z dachu, ścian, tarasów i balkonów, jeżeli konserwacja tych instalacji, urządzeń lub elementów budynku należała do obowiązków ubezpieczonego,
 • w nieruchomości, która nie była zamieszkiwana nieprzerwanie przez dłużej niż 90 dni,
 • w nieruchomość, która była przeznaczona pod wynajem krótkoterminowy.

Więcej na temat wykluczeń znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od powodzi a okres karencji

Jeśli zawierasz z nami umowę ubezpieczenia nieruchomości po raz pierwszy, obowiązuje Cię 30-dniowy okres karencji. W praktyce oznacza to, że nieruchomość zostaje objęta ochroną ubezpieczeniową po 30 dniach od dnia zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia. Przeanalizujmy to na konkretnym przykładzie. Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia 1 stycznia i opłaciłeś składkę jeszcze tego samego dnia, a jako dzień rozpoczęcia okresu odpowiedzialności wskazałeś dzień 15 stycznia, wówczas ochrona na wypadek powodzi zaczyna działać ostatniego dnia miesiąca, czyli 31 stycznia. W przypadku wznowienia, tzn. przedłużenia ubezpieczenia karencja nie obowiązuje.

Ubezpieczenie na wypadek powodzi – cena (wysokość składki)

Jak już wspominaliśmy, ubezpieczenie na wypadek powodzi w wariancie ryzyk nazwanych jest ubezpieczeniem dodatkowym, dostępnym za opłatą dodatkowej składki. Prześledźmy to na konkretnym przykładzie.

Załóżmy, że ochroną chcesz objąć mieszkanie, którego jesteś właścicielem i w którym mieszkasz na stałe. Decydujesz się na wariant od tzw. ryzyk nazwanych. Ubezpieczasz mury oraz elementy stałe na 550 000 zł, ruchomości domowe na 20 000 zł. Dodatkowo wybierasz OC w życiu prywatnym (Polska) na 50 000 zł oraz ubezpieczenie od powodzi. W takim przypadku szacowana wartość składki wyniesie około 295 zł* za rok ochrony.

Pozostałe założenia, które przyjęliśmy w przedstawionej kalkulacji składki:

 • jesteś właścicielem mieszkania, w którym mieszkasz nieprzerwanie,
 • mieszkanie znajduje się na parterze,
 • nie prowadzisz w nim działalności gospodarczej,
 • budynek nie jest konstrukcji palnej,
 • nie było w nim żadnych szkód w ciągu ostatnich 3 latach.

Ubezpieczenie na wypadek powodzi – podsumowanie

Kiedy powódź staje się realnym zagrożeniem, a nie obrazkiem z telewizora, na ubezpieczenie jest już zwykle za późno. Ubezpieczenie od powodzi to jednak nieocenione wsparcie, kiedy żywioł ukaże swoje najgorsze oblicze. Jeśli więc Twój dom lub mieszkanie znajduje się na terenie zagrożonym powodzią, pomyśl o ubezpieczeniu nieruchomości z ochroną na wypadek powodzi.

 

*Przedstawione informacje dotyczące prezentowanego produktu ubezpieczeniowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy dotyczące opisywanych usług następuje jedynie po zgodnym oświadczeniu woli stron w postaci podpisu pod umową sporządzoną w formie pisemnej i precyzującą zakres oraz warunki tej umowy.

Kalkulacja składki wykonana na dzień 21.05.2024 r.

Szczegółowy zakres ochrony wraz z wyłączeniami znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

 • Oceń ten artykuł
  oceń pierwszy!
 • Podziel się