OWU

Opublikowano
OWU – czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument określający m.in. przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń.

OWU –  czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument określający m.in. przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń.

 

Należy pamiętać, że w momencie ubiegania się o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia, OWU będzie podstawą do uzasadnienia i wypłaty świadczenia lub odrzucenia zasadności roszczeń.

Dokument OWU powinien być zgodny z ustawą ubezpieczeniową oraz przepisami kodeksu cywilnego i powinien zawierać:

 •         Przedmiot  i zakres ubezpieczenia: co obejmuje polisa (na przykład: koszty leczenia, koszty ratownictwa i poszukiwania, NNW, OC, ubezpieczenie bagażu), dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie, na jaki okres zostaje zawarta polisa.
 •         Definicje pojęć ubezpieczeniowych, na przykład wyjaśnienie czym jest choroba przewlekła lub jakie dyscypliny sportowe zaliczane są do grona sportów wysokiego ryzyka.
 •         Zakres terytorialny działania ubezpieczenia, a więc jaki jest zasięg wykupionej ochrony ubezpieczeniowej.
 •         Obowiązki ubezpieczyciela i ubezpieczonego. Do obowiązków ubezpieczonego zalicza się m. in. opłacenie składki ubezpieczeniowej i szybkie zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Obowiązkiem ubezpieczyciela  jest zwrot kosztów poniesionych przez ubezpieczonego w ramach sum gwarancyjnych.
 •         Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela czyli lista sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, na przykład gdy doszło do zaostrzenia skutków choroby przewlekłej podczas wycieczki zagranicznej, a ubezpieczony nie wykupił wyłączenia związanego z chorobą przewlekłą.
 •         Procedura postępowania w razie wypadku ubezpieczonego oraz procesu likwidacji szkody czyli co należy zrobić po wypadku, kogo poinformować, jakie formalności należy spełnić aby uzyskać pomoc ubezpieczyciela.

 

Zawsze warto przeczytać OWU przed zawarciem ubezpieczenia. Na początku trzeba zastanowić się jakie dokładnie są nasze potrzeby. Następnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby upewnić się, że wybrany produkt jest z nimi zgodny.

 • Oceń ten artykuł
  oceń pierwszy!
 • Podziel się