Okres ubezpieczenia

Opublikowano
okres ubezpieczenia, to czas w którym towarzystwo udziela ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. Wskazany jest w umowie ubezpieczenia, warunkowany wpływem pierwszej składki.

Okres ubezpieczenia – okres, w którym towarzystwo udziela ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. Wskazany jest w umowie ubezpieczenia, warunkowany wpływem pierwszej składki.

Ubezpieczenie może trwać jedną godzinę albo nawet przez całe życie. Na rynku można spotkać 1-godzinne ubezpieczenia np. samochodu, 1-dniowe ubezpieczenia np. turystyczne czy na czas startu w imprezie sportowej lub ubezpieczenie na życie, które gwarantuje zabezpieczenie na całe życie. W przypadku tego ostatniego należy pamiętać, że są dwa rodzaje ubezpieczenia na życie: ubezpieczenie terminowe, które zabezpiecza bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego przez okres określony w polisie (np. 20 lat) lub ubezpieczenie, które gwarantuje zabezpieczenie na całe życie. Wybór odpowiedniego wariantu zależy od sytuacji osobistej oraz finansowej. Ubezpieczenia terminowe są zwykle tańsze od ubezpieczeń na całe życie, ponieważ okres zabezpieczenia jest krótszy.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się