Przy zakupie jakich produktów bankowych powinniśmy zainteresować się dodatkowymi ubezpieczeniami?

Opublikowano
Przy zakupie jakich produktów bankowych powinniśmy zainteresować się dodatkowymi ubezpieczeniami?

Przy produktach typu kredytowego, szczególnie o długim i regularnym horyzoncie spłaty warto zainteresować się dodatkowymi ubezpieczeniami. 

Szczególna uwaga Klientów Banków powinna być skierowana na kredyt hipoteczny, gdyż jest to zobowiązanie o wieloletnim charakterze i nie jesteśmy, jako kredytobiorcy, w stanie przewidzieć wszelkich sytuacji, jakie mogą wystąpić w tym czasie, a właśnie odpowiednio przygotowany program ubezpieczeniowy może być pomocny w takich sytuacjach, które uniemożliwiają lub utrudniają spłatę kredytu.

Należy pamiętać, że raty kredytu spłacane przez ubezpieczyciela eliminują ryzyko wypowiedzenia umowy kredytowej przez Bank i umieszczenia kredytobiorcy w rejestrach zawierających dane niesolidnych dłużników, nie powodując pogorszenia historii kredytowej osoby objętej ubezpieczeniem. Dodatkowo ubezpieczenie to może być rozszerzone na ochronę stałych opłat związanych z posiadaną nieruchomością.

Natomiast ubezpieczenia, których głównym celem jest pełne wygaszenie zobowiązania kredytowego, pozwalają w tak trudnych momentach w życiu kredytobiorcy jak całkowita utrata zdolności do zarobkowania, lub rodzinie w przypadku jego śmierci, na zachowanie wartościowego majątku, jakim jest dom, mieszkanie, bądź pojazd zakupione na kredyt.

Inną kategorią zabezpieczeń, które Bank wymaga obligatoryjnie, są ubezpieczenia chroniące przedmiot finansowany z kredytu, np. polisy autocasco na samochody, ubezpieczenia na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych kredytowanych nieruchomości. Niejednokrotnie brak tych ubezpieczeń może stanowić podstawę do rozwiązania przez Bank umowy kredytowej, bądź wzrostu marży odsetkowej i stąd ważne jest, aby skorzystać z wieloletniej ochrony ubezpieczeniowej oferowanej przez ubezpieczycieli we współpracy z poszczególnymi Bankami, albo samodzielnie dbać o ciągłość kolejnych polis.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się